Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademický senát STU schválil Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU na rok 2022. Je to prvý predpis, ktorý senát schvaľoval podľa novelizovaného znenia vysokoškolského zákona. Stalo sa tak na zasadnutí 25. apríla, v prvý deň účinnosti novely.

Súčasne išlo o prvé prerokovanie takéhoto dokumentu, doposiaľ bola metodika súčasťou rozpisu dotácie – materiálu, ktorý schvaľoval Akademický senát STU. Toto nóvum, spolu so skutočnosťou, že konsolidované znenie novely vysokoškolského zákona vyšlo v Zbierke zákonov až v piatok 22. apríla, spôsobilo pri prerokúvaní materiálu rozpaky medzi senátormi.

„Vedenie univerzity malo úprimnú snahu vyhovieť novej litere zákona, jej finálne znenie sme však spoznali až jeden pracovný deň pred nadobudnutím účinnosti. Spôsobilo to nejasnosti pre nedostatok času na prerokovanie a vysvetlenie metodiky, ktorá doposiaľ nebola schvaľovaná osobitne,“ konštatoval rektor STU Oliver Moravčík.

„Obávam sa, že podobných situácií zažijeme v nasledujúcom období viac a potvrdí sa opodstatnenosť výhrad, ktoré k novele a spôsobu jej prijímania tlmočila akademická obec,“ dodal predseda AS STU Marián Peciar.

Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU na rok 2022 napokon po dlhšej diskusii Akademický senát STU s pripomienkami schválil a odporučil ju predložiť na rokovanie Správnej rade STU.