Prejsť na obsah
Verejnosť

APVV má momentálne vyhlásené nasledovné výzvy:

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2010 
Dátum a čas uzavretia: 23. 7. 2010, 12:00 

Verejné výzvy na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami v nasledovných štátoch:

- SR - Rumunsko
Dátum a čas uzavretia: 2. 7. 2010 

- SR - Bulharsko
Dátum a čas uzavretia: 16. 7. 2010, 12:00 

- SR - Maďarsko
Dátum a čas uzavretia: 6. 8. 2010, 12:00

- SR - Rakúsko
Dátum a čas uzavretia: 16. 8. 2010, 12:00

Priebežná výzva APVV na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku malým a stredným podnikom na riešenie projektov EUROSTARS

Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (Euratom). Ide o dofinancovanie výskumných aktivít v realizovaných výskumných projektoch 7. RP.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.apvv.sk .