Prejsť na obsah
Verejnosť

Milí študenti, chystáte sa vyplniť prihlášku na STU? Máme pre vás aktuálne informácie o dôležitých zmenách 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením koronavírusu COVID-19 vás chceme informovať o dôležitých zmenách, ktoré vám uľahčia podávanie prihlášky na STU:

1. K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe (vo formáte pdf) prostredníctvom online formuláru prihlášky v Akademickom informačnom systéme. Overené dokumenty a potvrdenia doručíte príslušným fakultám STU neskôr, keď to situácia dovolí.

Povinné prílohy požadované k prihláške nie je potrebné ani zasielať poštou; po skončení súčasných mimoriadnych obmedzení doručíte na fakultu overené kópie dokladov o predchádzajúcom štúdiu.

2. Nie je potrebné, aby ste od svojich stredných škôl, ktoré sú momentálne zatvorené, vyžadovali výpisy a potvrdenia o dosiahnutých známkach, tieto stačí doručiť dodatočne, keď bude znovu obnovená výučba na stredných školách;

3. Na Fakulte chemickej a potavinárskej technológie sa vyžaduje potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (potvrdzujúce spôsobilosť študovať na FCHPT). V súvislosti s mimoriadnym stavom na Slovensku a rizikami spojenými s návštevou ambulancií lekárov sa toto potvrdenie nateraz nevyžaduje. Fakulte ich bude možné dodať dodatočne (pri zápise), keď to situácia bude umožňovať. V súčasnej situácii je nežiadúce, aby ste za týmto účelom navštevovali lekárov.

4. Termíny odovzdávania prihlášok sa posúvajú na 30. apríl - celý prihlasovací proces viete vybaviť online a to sa dá urobiť aj v karanténe z domu. Pozn.: Na Fakulte informatiky a a informačných technológií STU (FIIT STU) je termín posunutý do 14. apríla a na Strojníckej fakulte STU až do 31. mája.  

4. Podobné podmienky platia aj pre prijímacie konanie na inžinierske a doktorandské štúdium na všetkých fakultách a ústavoch STU.

Viac informácií o prihláškach, o štúdiu na STU, o štipendiách a ďalšie užitočné odkazy nájdtete na tomto linku

Tešíme sa na vás v novom akademickom roku 2020/2021!