Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave prešla úspešne procesom komplexnej akreditácie a Akreditačná komisia vlády SR ju navrhla zaradiť medzi univerzitné vysoké školy.

STU vníma túto skutočnosť ako pozitívny míľnik na ceste k realizácii cieľov svojej dlhodobej stratégie kvalitatívneho rozvoja v oblasti vzdelávania, výskumu a spolupráce s praxou, zvyšovania konkurencieschopnosti v európskom vzdelávacom priestore a posilňovania univerzitného charakteru. Úspešné hodnotenie STU v trinástich oblastiach vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti, akreditácia viac ako 200 študijných programov v technických, prírodovedných, humanitných, ekonomických i umeleckých odboroch a potvrdenie univerzitného charakteru komplexnou akreditáciou poukazujú na potenciál Slovenskej technickej univerzity byť plnohodnotným partnerom a konkurentom nielen v rámci SR, ale aj v medzinárodnom rámci.