Prejsť na obsah
Verejnosť

28. 9.2018 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade sa uskutočnil 12. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2018.

Mottom tohtoročného festivalu vedy bolo “Výskumníci v nás”. Festival pripomínal, že každý z nás už ako dieťa zažil, aké je to byť vedcom: robiť pokusy so sódou bikarbónou, pozorovať zvieratá v prírode, či sledovať hviezdy.

STU malo možnosť predstaviť svoj výskum širokej verejnosti od najmenších školákov až po seniorov. Aj v tomto ročníku sa festivalu zúčastnilo desaťtisíce návštevníkov.

Festival STU reprezentovalo 13 stánkov v Starej tržnici. Vedci prezentovali výsledky výskumu, ktorými sa denne zaoberajú a trpezlivo vysvetľovali všetkým záujemcom v čom je veda tak zaujímavá a potrebná pre celú spoločnosť.

Fakultu elektrotechniky a informatiky zastupovali stánky Čistíme Slovensko z Ústavu elektroniky a fotoniky, Levitácia loptičky silou mysle z Ústavu automobilovej mechatroniky a Rover a 3D tlač vo vesmíre. Fakulta architektúry sa prezentovala stánkom Skúmaj elektrickú energiu cez Virtuálnu realitu. Názov skôr evokuje prezentáciu inej fakulty ale opak je pravdou. V stánku predstavili interaktívny virtuálny 3D model, interaktívnu aplikáciu na báze hry. Stánok s názvom All you need is atom predstavila Materiálovotechnologická fakulta. Fakulta informatiky predstavila dva stánky EduVirtual - zážitkové vzdelávanie a riešenie aktuálnej témy nedostatku parkovacích miest vo väčšine miest a obcí sa snažili predstaviť v stánku z názvom Inteligentné parkovanie. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie bola do počtu stánkov najpočetnejšia. Chemický nadšenci sa predstavili v stánkoch Chemický programátor z Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva mal zastúpenie v dvoch stánkoch Mikroplasty a mikropolutanty - problém súčasnosti !? a v stánku Ako sa hrajú chemickí inžinieri ukázali, že výroba obyčajných pukancov, či sladkosť čokolády alebo gumených medvedíkov je aj výsledkom práce chemických inžinierov. V stánku Kresliaci elektrón sa predstavil, ako počas všetkých ročníkov Noci výskumníkov, aj predseda celouniverzitného senátu prof. Ing. Ján Hiveš, PhD. a nakoniec FCHPT prezentovali aj v stánku Zvedavá CHÉMia.

Noci výskumníkov sa zúčastnil aj STUBA Green Team. Univerzitný projekt spájajúci v sebe niekoľko odborov. Stánok priťahoval záujem mladších ale prostredníctvom juniorov pritiahol aj starších návštevníkov.

Aktívne sa zapojil do Noci výskumníkov člen vedenia STU, prorektor prof. Ing. MARIÁN PECIAR, PhD. Vystúpil v raňajšej diskusii na tému Univerzity a biznis. (Ako môžu univerzity pomáhať rozbiehať start-upy?) Vo večernom programe v Starej tržnici sa predstavil v rozhovore na rôzne témy z oblasti vedy.

V galérii Archa v diskusii MOBILITA ĽUDSKÝCH ZDROJOV VO VEDE A TECHNIKE A NÁVRAT ODBORNÍKOV ZO ZAHRANIČIA sa predstavil aj doc. Ing. MAXIMILIÁN STRÉMY, PhD., z Ústavu výskumu progresívnych technológií, Materiálovotechnologickej fakulty STU.

Vo V-klube hájili farby STU tri vedkyne. S témou IMPÉRIUM KREMÍKA, prof. Ing. ĽUBICA STUCHLÍKOVÁ, PhD., z Ústavu elektroniky a fotoniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a na tému DIZAJN MATERIÁLOVÉHO MIKROSVETA prednášala doc. Mgr. MARIANA DERZSI, PhD., z Materiálovotechnologickej fakulty STU a v diskusii ČAKÁ NÁS DIGITÁLNA BUDÚCNOSŤ? prof. Ing. MÁRIA BIELIKOVÁ, PhD., dekanka Fakulta informatiky a informačných technológií STU.