Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 22. 1. 2015 v odpoludňajších hodinách sa bude v CVTI SR konať seminár „Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020".

Cieľom seminára je priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020, najmä:

-          výskumno – inovačných projektoch (Research & Innovation Action - RIA),

-          inovačných projektoch (Innovation Action - IA) a 

-          projektoch pre malé a stredné podniky (SME Instrument).

Seminár pokračuje po doobedňajších konzultáciách o výzvach pre rok 2015 a je potrebné sa registrovať na každé podujatie zvlášť.

PROGRAM