Prejsť na obsah
Verejnosť

Úrad vlády SR (odbor informovanosti a publicity) v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR vyhlasuje súťaž  „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu“. Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už zrealizovanú pomoc z prostriedkov EÚ. Súťaž bude prebiehať v termíne od 15. januára do 15. marca 2014.

Súťaží sa v jedinej kategórií - VIDEO SPOT.

VIDEO SPOT
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých stredných a  vysokých škôl zo Slovenskej republiky. Táto kategória súťaže je zameraná na individuálne audiovizuálne spracovanie a originálne zviditeľnenie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch.

Podmienky:

  • počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou
  • rozsah zasielaných prác: maximálne 60 sekúnd, alebo séria troch spotov
  • povolené formáty: Mini – DVDVCam - BetaCam
  • súčasť prihlášky
    • 2 kópie Master vo formáte DVD
    • k videu musí byť priložená verzia reklamného videa pre internet, ktorá môže byť realizovaná v jednom z nasledujúcich formátov: Macromedia Flash, Real Video, Windows Media Video , AVI a DIVX.
  • viac informácií je uvedených v štatúte súťaže, zverejnenom na stránke http://www.nsrr.sk/.
  • príspevky spolu s prihlasovacím formulárom je potrebné  posielať do 15. marca 2014 na poštovú adresu:

Úrad vlády SR
Odbor informovanosti a publicity
Nám. slobody 1
813 70 Bratislava

 

Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu - Kategória VIDEO SPOT