Prejsť na obsah
Verejnosť

Workshop je určený doktorandom, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosti s prípravou žiadostí o grantové financovanie výskumných projektov. Jeho cieľom je poskytnúť doktorandom prehľad o rôznych možnostiach grantového financovania výskumu a upriamiť ich pozornosť na špecifiká písania grantových žiadostí.  

  

Kedy: 15. novembra 2019

Kde: Slovenská technická univerzita
Vazovova 5, Bratislava,
zasadacia miestnosť č. A212 (1. posch.)

 

Program:

9:00 - 9:10   Otvorenie a predstavenie cieľov workshopu

9:10 - 9:30   Prehľad grantových schém na financovanie výskumu

9:30 - 10:15   Čo je dobré vedieť, kým začnete s písaním projektov 

10:15 - 10:30   Prestávka s občerstvením

10:30 - 12:30   Praktický workshop

 

REGISTRÁCIA

Viac informácií na https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/ako-pisat-projekty.