Prejsť na obsah
Verejnosť

Oslávte Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede v spoločnosti špičkových výskumníčok pôsobiacich na STU.

Slovenská technická univerzita a EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) Vás pozývajú na diskusiu 

„Ako na kariéru vo vede“.

Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť na úspešné výskumníčky pôsobiace na STU a prostredníctvom otvorenej diskusie ponúknuť inšpiráciu a dobré rady ich začínajúcim kolegyniam aj študentkám, ktoré uvažujú o kariére vo vede.  O svoje skúsenosti sa podelia Silvia KohnováMariana Derzsi, Zuzana Barbieriková. Podujatie otvorí Monika Bakošová, prorektorka STU.

Počas diskusie sa budeme spoločne rozprávať o tom, čo je dôležité pre profesionálny rozvoj vo výskume, o výzvach a prekážkach, ktorým musia vedkyne a vedci na svojej kariérnej ceste čeliť aj o tom, čo im pomáha nevzdať sa. 

Kedy: 11. februára 2020, 14.00 - 15.00

Kde: Rektorát STU, A212, 1. posch.

Vazovova 5, 811 07 Bratislava

Rečníčky

Registrácia

Diskusia je súčasťou aktivít organizovaných pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede. Vyhlásenie 11. februára za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede iniciovalo v roku 2015 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov so zámerom podporiť plný a rovnaký prístup žien a dievčat k vede a ich účasť v nej. Cieľom tejto iniciatívy je posilniť záujem dievčat o vedu, zvýšiť zastúpenie žien vo výskume a podporiť ich profesionálny rozvoj v tejto oblasti. Tento deň má taktiež pripomínať zásadný prínos žien pri rozširovaní hraníc vedeckého poznania.