Prejsť na obsah
Verejnosť

Nakoľko efektívne a účinne sú vynakladané prostriedky štátneho rozpočtu na zabezpečenie dennej formy vysokoškolského vzdelávania na vybraných verejných vysokých školách, zisťuje Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.
Súčasne vyhodnocuje, ako sa absolventi uplatňujú  v praxi, aj aké sú ich osobné skúsenosti.

Zapojte sa do tohto hodnotenia aj vy a vyplňte dotazník.