Prejsť na obsah
Verejnosť

Stavebná fakulta STU

 

Názov:                        MAGIA – Matematika, geometria a ich aplikácie

Typ podujatia:           konferencia

Termín a čas:             9.- 11.11.2007

Miesto konania:        Kočovce

Usporiadateľ:            RNDr. Margita Vajsáblová, PhD., Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF STU

 

Názov/Typ podujatia: Dni otvorených dverí

Miesto konania:        Bratislava, Stavebná fakulta, Radlinského 11

 

Katedra vodného hospodárstva krajiny

Dátum

  Deň

     hodiny

Zodpovední

VHK

16.11.

piatok

   10 – 12

Prof. Szolgay, doc. Skalová

Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva

12.11

13.11.

14.11.

pondelok

utorok

streda

   12 – 14

   12 – 14

     9 - 11

Ing. Jaovichová

Ing. Klinová

Ing. Kalinová

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

14.11.

streda

     9 - 11

Doc. Pavlík, Ing. Dubík

Katedra fyziky

12.11.

pondelok

   10 - 14

Doc. Lukovičová

Katedra architektúry

15.11.

štvrtok

13 – 15

doc. Dohňanská

 

 

 

Ďalšie akcie:

 

·        Katedra vodného hospodárstva krajiny: súťaž mladých hydrológov a vodohospodárov (mimo priestory fakulty)

 

·        Ústav súdneho znalectva: 8.11. vzdelávanie pre znalcov na tému: Znalecké posudky pre účely zriadenia záložného práva na nehnuteľnosti – prednáša Ing. Minárik

 

·        Katedra fyziky prednášku: Fyzika v experimente – prof. Baník a Mgr. Chovancová (v priestoroch katedry)

 

·        Katedra technických zariadení budov: prednáška na tému: Pokrok vedy a techniky v oblasti vykurovacej techniky (v spolupráci s firmou Hoval) – zodpovedná doc. Lulkovičová 13.11. v seminárnej miestnosti fakulty o 13. hodine

 


Strojnícka fakulta STU

 

Dni otvorených dverí v týždni 12. - 16.11.2007

 

 

 

 

Dátum

Ústav (Oddelenie)

Vedúci (zodpovedný)

12.11.2007

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky + Centrum inovácií (Centrum odborného vzdelávania - PSA)

prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. + Ing. Kazimír Chmela (doc. Ing. J. Antala, PhD.)

13.11.2007

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality + Ústav technológií a materiálov

doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD. + doc. Ing. Viliam Hrnčiar, PhD.

14.11.2007

Ústav dopravnej techniky a konštruovania + Strojárske konzultačné centrum (SjF + SOVA)

prof. Ing. Juraj Bukoveczky, PhD. + doc. Ing. František Palčák, PhD.

15.11.2007

Ústav tepelnej energetiky + Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied

prof. Ing. Václav Havelský, PhD. + doc. RNDr. Ing. Blahoslav Harman, PhD.

16.11.2007

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky + Ústav procesného a fluidného inžinierstva

doc. Ing. Peter Šolek, PhD. + doc. Ing. Marián Peciar, PhD.

 


 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

 

 

Názov podujatia:                   Vákuové technológie – nové trendy vo výskume a aplikáciách

Typ podujatia:                       škola vákuovej techniky

Miesto a čas konania:          Hotel Baník, Štrbské Pleso,
od 8. do 11. novembra, “predohra” Týždňa vedy a techniky

Organizátor:                          Katedra mikroelektroniky FEI STU a Slovenská vákuová spoločnosť

Kontaktná osoba:                  Doc. Ing. Marian Veselý, PhD.

marian.vesely@stuba.sk

 

 

Názov podujatia:                   Príprava uhlíkových nanorúrok a výskum elektronických súčiastok založených na sieťach z uhlíkových nanorúrok

Typ podujatia:                       odborný seminár

Miesto a čas konania:          FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava

13. alebo 14. novembra, termín bude spresnený podľa možností zahraničných hostí

Organizátor:                          Katedra mikroelektroniky FEI STU a Slovenská vákuová spoločnosť

Kontaktná osoba:                  Doc. Ing. Marian Veselý, PhD.

marian.vesely@stuba.sk

 

 

Názov podujatia:                   Matematický zápis Maxwellových rovníc
(história zápisu v matematike)

Typ podujatia:                       vedecký seminár, prednáša RNDr. Robert Turanský

Miesto a čas konania:          FEI STU, zasadačka Katedry fyziky, A-223, Ilkovičova 3, Bratislava,
13. novembra o 13:00 hod.

Organizátor:                          Katedra fyziky FEI STU

Kontaktná osoba:                  Doc. Ing. Július Cirák, PhD.

julius.cirak@stuba.sk

 

 

Názov podujatia:                   Periodická príprava kontrolných fyzikov na experimentálnych jadrových reaktoroch

Typ podujatia:                       školenie

Miesto a čas konania:          FEI STU, Katedra jadrovej fyziky a techniky, Ilkovičova 3, Bratislava, teoretická príprava
Technická univerzita Viedeň, experiment
od 12. do 18. novembra

Organizátor:                          Katedra jadrovej fyziky a techniky FEI STU

Kontaktná osoba:                  Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.

vladimir.necas@stuba.sk

 

 

Názov podujatia:                   Deň otvorených dverí na Katedre mikroelektroniky FEI STU

Typ podujatia:                       deň otvorených dverí

Miesto a čas konania:          FEI STU, Katedra mikroelektroniky, pavilón E,
Ilkovičova 3, Bratislava,
14. novembra od 10:00 do 13:00 hod.

Organizátor:                          Katedra mikroelektroniky FEI STU

Kontaktná osoba:                  Doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.

lubica.stuchlikova@stuba.sk

 

 

Názov podujatia:                   Deň otvorených dverí Laboratória EMC FEI STU

Typ podujatia:                       deň otvorených dverí

Miesto a čas konania:          FEI STU, Katedra merania, blok B,
Ilkovičova 3, Bratislava,
14. novembra od 10:00 do 13:00 hod.

Organizátor:                          Katedra merania FEI STU

Kontaktná osoba:                  Doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

karol.kovac@stuba.sk

 

 

Názov podujatia:                   Elektromagnetická kompatibilita

Typ podujatia:                       prednáška o aktivitách Laboratória EMC FEI STU

Miesto a čas konania:          Klub zamestnancov FEI STU, prízemie bloku B,
Ilkovičova 3, Bratislava,
14. novembra od 14:00 hod.

Organizátor:                          Spolok absolventov a priateľov FEI STU, Klub seniorov
a Katedra merania FEI STU

Kontaktná osoba:                  Doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

karol.kovac@stuba.sk

 

 

 


 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

 

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2007 sa na FCHPT STU ako sprievodné podujatia uskutočnia „Dni otvorených dverí“ na jednotlivých ústavoch fakulty nasledovne:

 

12. 11. 2007

Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia

Zodpov. pracovník: prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc., e-mail: ludovit.varecka@stuba.sk

 

13. 11. 2007

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

Zodpov. pracovníci: doc. Ing. Jozef Kožíšek, PhD., e-mail: jozef.kozisek@stuba.sk

                                  doc. Ing. Martin Breza, PhD.,  e-mail: martin.breza@stuba.sk

 

14. 11. 2007

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

Zodpov. pracovník: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.,  e-mail: tibor.gracza@stuba.sk

 

15. 11. 2007

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky

Zodpov. pracovník: Ing. Michal Kvasnica,  e-mail: michal.kvasnica@stuba.sk

Informácia o „Dni otvorených dverí“ ÚIAM pod názvom „Prečo študovať automatizáciu a informatizáciu v chémii a potravinárstve“ je na web stránke ústavu: www.kirp.chtf.stuba.sk/news.php?idses=136

 

16. 11. 2007

Ústav biotechnológie a potravinárstva

Zodpov. pracovníčka: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD., e-mail: daniela.smogrovicova@stuba.sk

 

 

 

 

Adresa: Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1


 

Fakulta architektúry STU

 

Dni otvorených dverí na jednotlivých ústavoch FA (harmonogram bude k dispozícii na www.stuba.sk).

 

Seminár doktorandov 16.11.2007 v seminárnej miestnosti 117

 

Mobility report 2007 v miestnosti 338

 

Medzinárodná konferencia v Prahe na tému "Udržateľnosť výstavby v Európe". - doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.

 

Medzinárodná konferencia OFFICE ARCH 2007 zameraná na kancelárske priestory konaná 15.11. v Trenčíne. (Petelen, Lichardová, Janáková, Daniel)

 

Výstava vo vestibule fakulty: prof. J. Lacka (garant výstavy P. Nahalka)

 

 

 

 

Adresa: Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1


 

Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

 

Dni otvorených dverí

termín:                          12.- 18. 11. 2007

 

1. laboratórium transmisnej elektrónovej mikroskopie

(kontakt: Ústav materiálov, doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.; tel.: 0918646043, adresa: MTF STU, Bottova 25, 917 24 Trnava)

 

2. solárne laboratórium

(kontakt: Ústav bezpečnostného a environmentálneho Inžinierstva, doc. Ing. Ivana Tureková, PhD./ doc. Ing. Maroš Soldán, PhD.; tel.: 0918646022, adresa: MTF STU, Botanická 49, 917 24 Trnava)

 

3. laboratórium RE/CAD/CAM/CNC/CAQ

(kontakt: Ústav výrobných technológií, Ing. Ladislav Morovič; tel.: 0908600448, adresa: MTF STU, Bottova 25, 917 24 Trnava)


 

Fakulta informatiky a informačných technológií STU

 

Názov podujatia: WIKT 2007

Organizátori: UISI FIIT STU, UI SAV, CIT FEI TU Košice, SAIS

Dátum: 15. -16. 11. 2007

Stručná charakteristika podujatia (2-3 vety):

Cieľom workshopu je výmena informácií o aktuálnom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v oblastiach zameraných na znalostné technológie, sémantické spracovanie informačných zdrojov, architektúry orientované na slzby a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj skúsenosti s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh praxe.

Informácia o podujatí na webe:  http://www.tuke.sk/fei-cit/wikt2007/