Prejsť na obsah
Verejnosť

Vo funkčnom období 2019 – 2023 povedie STU v Bratislave prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Akademický senát STU ho zvolil za kandidáta na rektora STU na svojom zasadnutí dňa 3. decembra  2018.

Miroslav Fikar v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU.
Viac o jeho programe si môžete prečítať tu


Výsledky volieb a zápisnica zo zasadnutia AS STU


V priebehu uplynulých dní úspešne prebehli aj voľby na kandidátov na dekanov fakúlt:

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. - Stavebná fakulta STU, 30. 11. 2018
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, 13. 11. 2018
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, 27. 11. 2018