Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademický senát STU na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2020 schválil návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara. Zo 42 senátorov (všetky hlasovacie lístky boli platné) hlasovalo za odvolanie 25, štrnásti boli proti a traja sa hlasovania zdržali.

Miroslavovi Fikarovi v návrhu okrem iného vyčítali manažérske zlyhanie v kauze na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. Takisto fakt, že spolu s rektormi Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach a predsedom Slovenskej akadémie vied predložil návrh na diskusiu o väčšom inštitucionálnom prepojení organizácií bez predchádzajúceho prerokovania v akademických orgánoch univerzity. Vytkli mu aj spôsob vyjadrení pre médiá či cenzúru v rámci monitoringu médií. „Návrh hodnotím ako účelovo vykonštruovaný a dôvody v ňom uvedené považujem za zástupné,” hovorí Fikar. V reakcii na 9 bodov na jeho odvolanie uviedol vlastných 9 bodov, konkrétne zoznam najväčších úspechov univerzity od jeho nástupu do funkcie. Medzi nimi menoval program Impulz Corona STU, ktorý získal Cenu za transfer technológií, otvorenie prvej univerzitnej materskej školy či zvládnutie pandémie a prechod univerzity na dištančné vzdelávanie. Ohradil sa aj proti obvineniam z cenzúry ohľadom vyradenia Hlavných správ z monitoringu. „Vyradil som ho, lebo je to nedôveryhodný zdroj. Úlohou vedy a nás akademikov nie je len znalosti vytvárať a šíriť, ale aj brániť ich pred nánosom dezinformácií.”

Predseda Akademického senátu Marián Peciar konštatuje, že senát nikdy nespochybnil ľudské, pedagogické a vedecké kvality rektora ako osoby. “Žiaľ, potvrdilo sa, že ani toto nemusí byť zárukou správneho manažovania takej inštitúcie, ako je STU. V tomto odvolaný rektor zlyhal,” hovorí Peciar a dodáva, že komunikácia s akademickým orgánom sa nedá nahradiť riadením univerzity cez sociálne siete a odkazovaním cez médiá.

Schválený návrh teraz predseda Akademického senátu STU predloží ministrovi školstva a ten následne prezidentke Slovenskej republiky. Rektorov univerzít menuje aj odvoláva na základe schválených návrhov akademických senátov ona.