Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na dnešnom riadnom zasadnutí odsúhlasil poverenie Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka výkonom funkcie rektora STU.  Poverenie platí na obdobie do vymenovania nového rektora, ktorý vzíde z volieb. Tie by mal senát vyhlásiť na mimoriadnom zasadnutí 10. mája.

V tajnom hlasovaní podporilo poverenie profesora Moravčíka funkciou rektora STU 31 z 36 prítomných členov akademického senátu. „Prioritami môjho dočasného mandátu budú úspešné zvládnutie procesu voľby nového rektora, rozdelenie dotácie súčastiam STU a zabezpečenie riadneho chodu univerzity vzhľadom na vzniknutú situáciu,“ povedal poverený rektor pred senátormi potom, keď sa im poďakoval za prejavenú dôveru.

Predseda AS STU Marián Peciar následne na základe žiadosti 16 senátorov zvolal mimoriadne zasadnutie senátu na 10. mája 2021. „Na tomto zasadnutí senát v zmysle štatútu STU vyhlási voľby rektora, prijme ich harmonogram a schváli volebnú komisiu,“ informoval predseda AS STU s tým, že ambíciou senátu bude uskutočniť voľby nového rektora ešte pred začiatkom letných prázdnin.