Prejsť na obsah
Verejnosť

Pripravte sa s nami na zahraničnú mobilitu na seminári pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Ak chceš robiť svetovú vedu, musíš ísť do sveta!

KEDY: 16. október 2017

KDE: Aula STU, Mýtna 36, Bratislava

Program:

9:00 – 9:10 Privítanie prof. Ing. Mariánom Peciarom, PhD., prorektorom pre oblasť vedy a výskumu

9:10 – 9:40 Databáza štipendií SAIA a prehľad vybraných štipendijných programov

9:40 – 10:10 Marie Skłodowska-Curie Actions a ďalšie programy Európskej únie zamerané na podporu úspešnej kariéry mladých výskumníkov

10:15 – 10:45 Ako sa pripraviť na zahraničný štipendijný pobyt

Skupinová aktivita zameraná na zručnosti potrebné pre úspešnú výskumnú mobilitu a kariérne možnosti ich rozvoja

10:45 – 11:30  Ako napísať kvalitné podkladové materiály

Dozviete sa, akých chýb sa žiadatelia pri podávaní žiadostí dopúšťajú najčastejšie. Prezradíme vám však aj to, čo robia úspešní žiadatelia inak.

Prosíme Vás o všasnú registráciu tu.