Prejsť na obsah
Verejnosť

Rozvoj flexibilných praktík v oblasti obstarávania informačných a komunikačných technológií (IKT) v Slovenskej republike bol témou workshopu, ktorý v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave zorganizoval v stredu 18. mája v priestoroch Auly Dionýza Ilkoviča STU Úrad pre verejné obstarávanie spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Workshop bol určený pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a odbornú verejnosť.

Cieľom workshopu bolo poskytnúť odpovede na otázky týkajúce sa fungovania agilného prístupu obstarávania IKT/digitálnych služieb a tovarov na Slovensku a taktiež vytvoriť priestor na otvorenú diskusiu s verejnými obstarávateľmi a s odborníkmi zo Slovenska ale aj z iných krajín OECD a Európskej únie o ich skúsenostiach v tejto oblasti. Workshop predstavil aj výsledky dosiahnuté v rámci projektu financovaného DG REFORM.

„Pre digitalizáciu verejnej správy na Slovensku je verejné obstarávanie kľúčové, verejné výdavky v tejto oblasti predstavujú až 70 % celkových výdavkov. Verejné obstarávanie preto bude mať dôležitú úlohu aj v budúcich rokoch pri realizácii Plánu obnovy na Slovensku. Problém je nedostatok praxe v agilných praktikách verejného obstarávania, preto je dôležitá spolupráca v rámci OECD,“ povedal Daniele Dotto, zástupca riaditeľa DG REFORM z Európskej komisie.

Ján Hargaš, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, vyzval na využívanie prvkov agilného obstarávania, ktoré umožňuje podnietiť záujem účastníkov a tým aj znížiť výslednú cenu zákazky. Tomáš Lepieš, riaditeľ Odboru dohľadu Úradu pre verejné obstarávanie podčiarkol, že ÚVO bude vždy dôsledne trvať na kvalitnej príprave verejného obstarávania v oblasti IKT, ktorá patrí k najnáročnejším.

„Nebojme sa robiť nové veci novým spôsobom, dnes máme na to dostatok nástrojov,“ zdôraznil kvestor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Rastislav Igliar. Na prítomných obstarávateľov z praxe apeloval, aby zostali pôsobiť v téme verejného obstarávania, ktorá je náročná, avšak veľmi dôležitá a príťažlivá. Vyzval na agilný prístup a spoluprácu pri výmene poznatkov a skúseností.