Prejsť na obsah
Verejnosť

Práca s počítačom, digitálna fotografia či zdravý životný štýl – to sú oblasti, ktoré predovšetkým zaujímajú seniorov na Univerzite tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Absolventi študijných odborov Digitálna fotografia a Kreslenie a maľovanie teraz svoje práce vystavujú v Primaciálnom paláci v Bratislave. Výstavu si možno pozrieť od piatku 23. júna do 30. júna v Justiho sieni Primaciálneho paláca denne od 13:00 do 18:00. 

Foto Ján Dobrovodský - Univerzita tretieho veku

Fotografia Ing. Ján Dobrovodský:  „Cenné je, že sa autor naučil tvoriť a technicky zvládať aj fotografie ktoré nie sú len prvoplánovo "pekné", ale majú aj "pridanú hodnotu",“ hodnotí fotografiu vyučujúci P. Marek.

Univerzitu tretieho veku na STU ročne absolvujú stovky seniorov, len minulý rok úspešne štúdium skončilo 874 študentov, ktorí absolvovali viac ako 500 hodín prednášok a 420 hodín praktických cvičení. Tie sú nevyhnutnou súčasťou najmä študijných programov z oblasti informačných technológií ako Digitálna fotografia, Prenosné počítače, Windows a internet v praxi či Práca s operačných systémom Android. Veľký záujem je tiež o študijné programy Starostlivosť o telesné a duševné zdravie, Potraviny a zdravie človeka. (Prehľad všetkých študijných programov https://lnk.sk/mJOT).

Študenti Univerzity tretieho veku sa od denných študentov odlišujú predovšetkým veľkou túžbou po informáciách, ktoré intenzívne nasávajú. Často ide o ľudí, ktorí zostali sami a tieto stretnutia sú pre nich aj príležitosťou na socializáciu, chvíľami, keď sa stretnú s ľuďmi rovnakého veku s podobnými záujmami a životnými skúsenosťami. Najväčší záujem majú o prácu s počítačom, aby mohli udržiavať kontakt s deťmi, ktoré žijú často ďalej od nich, o digitálnu fotografiu, ale obrovský záujem bol aj nový študijný program, ktorý sme otvorili len minulý rok Podpora zdravia a vitality prírodou,“ povedala Ing. Martina Krbaťová, vedúca Univerzity tretieho veku pri STU.

V Primaciálnom paláci môžu návštevníci vidieť viac ako 50 prác od 25 absolventov posledného ročníka Digitálnej fotografie a Kreslenia a maľovania. Výučba tu začína teoretickým úvodom do témy a nasleduje predovšetkým tvorba a práca v teréne. Po nej majú študenti priestor na konzultácie s vyučujúcim, kde získajú spätnú väzbu a hodnotenie nafoteného materiálu a nasleduje zoznamovanie sa s technikami ďalšej úpravy fotografií v počítač

O čo je veľký záujem je "spätná väzba" – kedy rozanalyzujeme nafotený materiál, povieme si,  čo sa dalo urobiť lepšie a čo sa dá ešte opraviť úpravami v PC.  Koniec koncov, "spätná väzba" je to, čo chýba fotografom či výtvarníkom vo všeobecnosti, nielen na Univerzite tretieho veku,“ hovorí Peter Marek, ktorý študijný program Digitálna fotografia vedie.

Výstava uzatvára aktuálny akademický rok na Univerzite tretieho veku pri STU. Už v týchto dňoch sa však môžu hlásiť záujemcovia o štúdium v ďalšom roku. Štúdium má formu záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháči v 1. ročníku navštevujú úvodné všeobecné prednášky, v ďalších ročníkoch si vyberajú odbory. Záujemcom stačí poslať poštou či elektronicky prihlášku do 1. všeobecného ročníka (ten je povinný), ktorú nájdu na stránke Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (https://lnk.sk/wAF7 ). V 2. a 3. ročníku študujú poslucháči vybraný študijný odbor a na ten je potrebné prihlásiť sa osobne v kancelárii Univerzity tretieho veku pri STU.

anna Mašurová Univerzita treteiho veku odbor Digitálna fotografia

Fotografia RNDr. Anna Mašurová: “Cenné je technické zvládnutie nočného fotenia pri nízkej hladine osvetlenia,“ hovorí P. Marek.