Prejsť na obsah
Verejnosť

80 rokov Slovenskej technickej univerzity    

Vznikla ako prvá technická vysoká škola na území Slovenska,
zásadne prispela k budovaniu národnej identity
a k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju.

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave si vo štvrtok (19. októbra) pripomenula 80. výročie založenia. Slávnostného zhromaždenia akademickej obce a Vedeckej rady STU v Aule Dionýza Ilkoviča vo štvrtok dopoludnia sa zúčastnil aj podpredseda vlády pre SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.

Po vzniku prvej Československej republiky 1918 boli na Slovensku zrušené všetky vysoké školy. O vznik technickej univerzity Slováci bojovali takmer 20 rokov. STU odvtedy prispela ku vzniku ďalších vysokých škôl a vychovala viac ako 150 tisíc inžinierov, ktorí budovali krajinu – od mostov, ciest a miest až po priemyselné celky a informačné systémy.

Bolo paradoxom, že Slovensko po roku 1918 začalo novú nádejnú kapitolu svojich dejín zrušením vysokých škôl. Napriek prudkému rozvoju prírodných vied a techniky čakalo Slovensko na založenie zodpovedajúcej vysokej školy takmer dve desaťročia. Založenie Slovenskej vysokej školy technickej, dnešnej STU predstavovalo vyvrcholenie dôležitej etapy emancipačných snáh Slovenského národa, príspevok k budovaniu národnej identity a výchovou 150 000 inžinierov aj k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju krajiny,“ vysvetľuje rektor STU Robert Redhammer.

príhovor rektora pri príležitosti 80. výročia

Výročie založenia si dnes dopoludnia STU pripomenula slávnostným zasadnutím akademickej obce a vedeckej rady školy, počas ktorého udelilla plaketu STU pánovi Petrovi Pellegrinimu, podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu a pamätný list Martine Lubyovej,  ministerke školstva, vedy, výskumu a športu. 

P. Pellegrini dlhodobo podporuje rozvoj Slovenskej technickej univerzity a propaguje technické  vzdelávanie a vzdelávania v oblasti IT medzi mladými ľuďmi. Otvára dvere spolupráci výskumných škôl a štátnej správy, ako aj spolupráci škôl a podnikov, dôležitej pre inovácie.

„Uvedomujeme  si významnú úlohu, ktorú zohrala Slovenská technická univerzita v budovaní našej národnej identity. Počas 80 rokov vychovala špičkových odborníkov a mňa mrzí, ako málo dnes hovoríme o tom, akú kvalitu vzdelávania dokážu poskytnúť mladým naše slovenské univerzity,“ povedal v príhovore Peter Pellegrini.

Vyzval univerzity, aby viac rozprávali s mladými už počas štúdia na strednej školy a pozývali ich na univerzitnú pôdu. A vyzval tiež štátne a verejné inštitúcie, aby viac využívali expertízy zadané priamo vysokoškolským odborným tímom, čo dnes dovoľuje úprava zákona, ktorú podpredseda vlády presadil.

Podrepdseda vlády SR Peer Pellegrini dostal od rektora plaketu STU

Ministerka školstva M. Lubyová v príhovore vyzdvihla význam osobností, ktoré vychovala STU počas svojej histórie. „Vaše poslanie pre vzdelanie a rozvoj krajiny je nezastupiteľné a našou úlohou je vytvárať vám pre toto poslanie zázemie,“ povedala. Pripomenula, že „našou spoločnou úlohou je zastaviť trend klesajúceho záujmu mladých ľudí o technické vzdelávanie.“

Ministerka Martina Lubyová dostáva pamätný list rektora STU

Rektor STU počas slávnostného zhromaždenia udelil tiež titul Doctor honoris causa Urovi Pancharoenovi, medzinárodné uznávanému odborníkovi Chulalongkorn univerzity v Bankgkoku. Profesor Pancharoen sa špecializuje na matematické modelovanie separačných techník, ktoré nachádzajú široké využitie v chemickom či farmaceutickom priemysle. Študenti thajskej univerzity a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU za dvadsať rokov spolupráce absolvovali mnohé výmenné stáže a publikovali desiatky vedeckých prác.

ČEstný doktorand U. Pancharoen

V príhovore akademickej obci rektor Robert Redhammer vyzdvihol úspechy univerzity a rozvoj, ktorým prešla v poslednom období. Univerzita sa zamerala na zlepšovanie podmienok pre vzdelávanie a výskum. Využila dostupné zdroje, najmä štrukturálne fondy EÚ na revitalizáciu budov, ateliérov a laboratórií, bez ktorých technická univerzita nemôže byť úspešná. K najznámejším projektom patrili Univerzitné vedecké parky Science City STU Bratislave a Cambo Trnava. S lepšími podmienkami na výskum prichádzajú aj medzinárodné úspechy. V strategickom európskom výskumnom programe Horizont 2020 získala STU doteraz najviac projektov spomedzi slovenských vzdelávacích inštitúcii (16).

„Uvedomujeme si, že najcennejší sú ľudia. Preto sme posledné roky investovali najmä do ľudí a do prostredia v ktorom študenti a učitelia žijú, študujú a pracujú s cieľom vybudovať špičkovú modernú univerzitu. A snažíme sa podporovať najlepších. Každoročne poskytujeme viac ako 3 mil. eur štipendií, stovku výskumných grantov pre mladých. Odmeňujeme najlepších vedcov i autorov najúspešnejších vedeckých prác. Štipendiami podporujeme získavanie skúseností v zahraničí na takmer štyroch stovkách partnerských univerzít,“ povedal rektor R. Redhammer.

Univerzita opravuje aj študentské domovy a jedálne. Postupne zrekonštruovala internáty Mladá Garda, Jura Hronca, Belojanisa, jedálne i mnohé športoviská. A pripravené sú ďalšie rozvojové projekty. Ak sa dofinancujú, STU sa môže stať reprezentatívnou slovenskou univerzitou európskeho významu, ktorá pritiahne domov mladé talenty.

VIDEOZÁZNAM SLÁVNOSTNÉHO ZHROMAŽDENIA

Slovenská technická univerzita už 80 rokov ponúka plnohodnotné univerzitné štúdium, bohatý študentský život, no najmä perspektívu zaujímavej práce a dobrého platu po jej skončení. Absolventi nemajú problém so štartom do života. Stávajú sa z nich top manažéri, podnikatelia, odborníci, ktorí formujú spoločenský a ekonomický život krajiny. Tieto úspechy pramenia najmä z prepájania vzdelávania s vedecko-výskumnou a inžinierskou tvorivou činnosťou. Práca univerzity je známa domácej aj medzinárodnej odbornej komunite. V QS World University Rankings 2016 sa STU umiestnila na  401. až 450. mieste v kategórii Počítačové vedy a informačné technológie. V rebríčku QS University Rankings EECA 2018, ktorý bol zverejnený tento týždeň je STU na 59. Pozícií. V Times Higher Education World University Ranking 2018 je v prvej tisícke svetových výskumne intenzívnych univerzít.

pamätní listy pre bývalých rektor  Igora Hudobu a Ľudovíta Molnára

 Pamätné listy si prevzali aj rektori Igor Hudoba a Ľudovít Molnár.

Foto: Matej Kováč