Prejsť na obsah
Verejnosť

Novela zákona o vysokých školách je témou 2-dňového celoslovenského seminára, ktorý organizuje Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov R STU v dňoch 24.10. - 25.10.2007 v Účelovom zariadení STU v Gabčíkove.

Na seminári sa zúčastnia:

  • prof. Ing. Peter Plavčan, PhD. - generálny riaditeľ Sekcie VŠ MŠ SR
  • zástupcovia Sekcie VŠ MŠ SR
  • prorektori pre vzdelávanie
  • vedúci pracovníci študijných oddelení rektorátov slovenských univerzít a VŠ