Prejsť na obsah
Verejnosť

Omniveda/Veda nás baví, n.o. sa na Vás obracia s ponukou účasti už na 3. ročníku Vedeckého veľtrhu 2018.

Podujatie je organizované pod záštitou Juraja Draxlera, bývalého ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Omniveda/Veda nás baví, n.o., Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK a  Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. 

Patrónom podujatia je prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied.

Vzhľadom k pozitívnej odozve zo strany základných a stredných škôl, ako aj návštevníkov, spoluorganizátorov a vystavovateľov, sa organizátori presvedčili, že takýto druh podujatia má zmysel, nakoľko prináša benefit všetkým stranám.

Hlavnou myšlienkou podujatia je nadchnúť deti pre vedu a techniku a ukázať im, ako veda tvorí súčasť ich bežného života, a ako im veda môže pomôcť pri výbere budúceho povolania.

Cieľová skupina sú teda deti hlavne základných a stredných škôl, ako aj učitelia, rodičia a široká verejnosť.

Organizátori by Vás preto chceli osloviť aj tento rok a poprosiť Vás o zaujímavé ukážky pre deti z prostredia Vašej činnosti, ktoré dokážu deti nadchnúť a motivovať.

Medzi prezentujúcimi budú aj stredné odborné školy, ktoré sa taktiež prídu pochváliť so svojimi objavmi a novinkami, či oceneniami, ako aj záujmové združenie, či kluby.

Informácie s fotkami o minuloročnom podujatí nájdete aj na webstránke  www.vedeckyveltrh.sk.

Organizátori sú radi, že sa z ich podujatia sa stala milá tradícia, ktorá každý ročník posúva vždy o krok ďalej. Už teraz sa na Vás tešia!

Prosíme registrujte sa najneskôr do 15.8.2018:

Diana Mareková Theizlová, DiS.art.
Koordinátorka
dmarekova@vedanasbavi.sk
+421 905 516 596

Veda nás baví, n.o.
Hviezdoslavovo nám. 13
811 02 Bratislava 

Viac informácií nájdete aj tu: