Prejsť na obsah
Verejnosť

27. 4. 2010 je uzávierka podávania žiadostí o 3 štipendiá Kórejskej vlády na celé magisterské a doktorandské štúdium
Prijímajúca strana hradí:
· cestovné náklady do miesta pobytu a späť
· 900 000 wonov/mesiac
· príspevok na výskum (humanitné a spoločenské vedy 210 000 wonov/semester, prírodné a technické vedy 240 000 wonov/semester)
· 200 000 wonov pri príchode do Kórei
· ročná jazyková príprava
· školné
· náklady na tlač dizertačnej práce od 500 000 do 800 000 wonov)
· zdravotné poistenie 15 000 wonov/mesiac.