Prejsť na obsah
Verejnosť

Knovel Library má rozšírený obsah o knihy vydavateľstva John Wiley and Sons. Príručky sú na platforme Knovel obohatené o interaktívne tabuľky a grafy, ktoré umožňujú efektívne vyhľadávanie a prácu s údajmi. Zastúpené sú technické príručky napr. z strojárenstva, chémie, potravinárstva, stavebníctva, environmentálneho a priemyselného inžinierstva a o projektovom manažmente.

Dostupné sú napr.:

Sprístupnená bude aj Ullman’s Chemical Engineering.