Prejsť na obsah
Verejnosť

Erasmus mobility a stáže využívajú študenti vysokých škôl už 25 rokov. Pri príležitosti výročia tohto výmenného programu sa medzinárodná študentská organizácia Erasmus Student Network Slovakia v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu rozhodli zorganizovať Erasmus Week, v rámci ktorého sa vo viacerých mestách Slovenska uskutoční sled zaujímavých aktivít vedených slovenskými a zahraničnými študentmi a ich priateľmi.

Národný projekt, ktorý bude súčasťou celoeurópskych osláv 25. výročia programu Erasmus, pod názvom Erasmus Tour de Slovensko - Vzdelávacia jazda Erasmu pod záštitou ESN, sa bude realizovať v dňoch 7. - 11. mája v piatich slovenských mestách. ESN postupne navštívi Prešov, Banskú Bystricu, Nitru, Bratislavu a Košice. Cieľom vzdelávacej jazdy je predstaviť a priblížiť program Erasmus nielen študentom, ale aj širokej verejnosti, s dôrazom na integráciu slovenskej mládeže v Európe. Zámerom je zvyšovať kvalitu spolupráce mladých ľudí, poskytovať možnosti pre interkultúrny rozmer, princípy tolerancie a boj proti rasizmu.
Slávnostné otvorenie Erasmus Tour sa uskutoční 7. mája o 10:00 na Prešovskej univerzite v Prešove za účasti významných hostí a študentov zo Slovenska i zahraničia.
Záverečná párty „Happy Birthday, Erasmus" sa bude konať 11. mája v Košiciach. Počas týchto osláv sa stretnú študenti z celého Slovenska. Vzdelávacia jazda v jednotlivých mestách zrealizuje workshopy, galériu spomienok a panelové diskusie na rôzne témy. Nebude chýbať ani šport a ochutnávka medzinárodnej kuchyne.

Paralelne s Erasmus Tour de Slovensko budú prebiehať aj aktivity medzinárodného projektu SocialErasmus, ktorý zapája zahraničných študentov do dobrovoľných činností zameraných na prínos v oblasti vzdelania, dobročinných aktivít a životného prostredia.

ErasmusWeek bude venovaný mladým ľuďom s cieľom dať im príležitosť na komunikáciu so zahraničnými študentmi interaktívnymi hrami, ktoré budú rozvíjať ich jazykové schopnosti, rozšíria ich znalosti o iných kultúrach a prelomia stereotypy o niektorých krajinách.

Vyhlasujeme aj súťaž o najlepšiu fotografiu na tému: Erasmus skúsenosti. Do súťaže sa môže zapojiť každý študent, ktorý bol na Erasmus mobilite alebo stáži. Fotografie musia byť zaslané na emailovú adresu: erasmusweek@esn.sk Fotografie zasielajte v 2Mpx rozlíšení, s krátkym popisom (600 znakov) a kontaktnými údajmi do 1.5.2012.
Najkrajších 25 fotografií bude vystavených počas Erasmu week-u. Vybraných 25 výhercov získa zadarmo ubytovanie a vstup na Happy Birthday Party, ktorá sa bude konať v Košiciach. Najlepšia z najlepších získa naviac zaujímavý darček.

Viac informácii na: http://erasmusweek.esn.sk