Prejsť na obsah
Verejnosť

Vážení kolegovia, študenti, priatelia, priaznivci STU,

ďakujeme všetkým vám, ktorí ste nás v minulých rokoch podporili.
Rovnako, ako v uplynulých rokoch, tak aj teraz máte možnosť rozhodnúť o tom, ako budú použité 2% vami zaplatených daní.

Vďaka vášmu príspevku tak môžeme aj v roku 2014 podporiť aktivity nadaných študentov a mladých výskumníkov, či skvalitniť ich podmienky na ich štúdium i realizáciu výskumu na Slovenskej technickej univerzite.

Pokiaľ sa rozhodnete poukázať 2 % z vašich daní na účet nadácie, do údajov o prijímateľovi uveďte:
Obchodné meno: Nadácia pre rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Právna forma: Nadácia
IČO: 30857147

WEB: www.nadacia.stuba.sk

Tlačivá na stiahnutie:

Vyplnené tlačivá môžete doručiť prostredníctvom podateľne, príp. osobne správkyni nadácie Ing. M. Nehajovej (Ekonomický útvar R- STU), ktorá zabezpečí zamestnancom s trvalým pobytom v Bratislave odovzdanie tlačív na daňovom úrade.

Ďakujeme za vašu podporu.