Prejsť na obsah
Verejnosť

Medzi slávnostné okamihy na Slovenskej technickej univerzite patria promócie doktorandov. Dňa 13. mája 2011 si diplom o úspešnom ukončení štúdia prevzalo 159 absolventov doktorandského štúdia 7 fakúlt STU.

V snahe oceniť vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia a zvýšiť motiváciu študentov ku kvalite štúdia rektor Robert Redhammer udelil Cenu rektora STU trom absolventom doktorandského štúdia:

1. Ing. Michalovi Tvarožkovi, PhD. (FIIT)
2. Ing. Zuzane Repickej, PhD. (FCHPT)
3. Ing. Lucii Vavríkovej, PhD. (SvF) 

 „Výskumná orientácia našej univerzity prináša študentom praktické skúsenosti v bádateľskej či inžinierskej činnosti, obohacuje vzdelávanie o nové poznatky, o prístup k špecializovaným laboratóriám, o účasť študentov na skutočných výskumných projektoch, ako aj záujem praxe o odbornú spoluprácu s našimi tímami... Vaše výsledky, publikácie, inžinierske riešenia či umelecké výkony robia dobré meno našej alma mater. Preto ku gratulácii pripájam aj poďakovanie za svedomitú prácu na zvyšovaní dobrého mena našej školy,“ povedal na záver slávnostného aktu rektor R. Redhammer.