Prejsť na obsah
Verejnosť

Bavorské Akademické Centrum pre Strednú, Východnú a juhovýchodnú Európu (BAYHOST) ponúka jednoročný štipendijný program v roku 2008/2009. Štipendiá vo výške 700 EUR/mesiac sú určené pre inžinierske a doktorandské štúdium. Štipendium možno predĺžiť až na tri (3) roky. Študenti s deťmi alebo s nezamestnanným partnerom dostanú 860 EUR/mesiac.
Uchádzači musia poslať prihlášku tak, aby dátum prijatia prihlášky v Nemecku bol 15. február 2008. Prihláška a ďalšie podrobnosti: www.bayhost.de

Adresa:

BAYHOST
Bayerisches Hochschulzentrum fuer Mittel-, Ost- und Suedosteuropa
Universitaetsstrasse 31
D-93053 Regensburg
Tel.: ++49 (0)941-943-5046, -5049 - Fax: ++49 (0)941-943-5051
E-Mail: mure@bayhost.de
URL: www.bayhost.de