Prejsť na obsah
Verejnosť

archív

 • 08.03.2021
 • 05.03.2021
  • Pre hackera je používanie klamu veľmi dôležité

   Nemá vždy k dispozícii otvorenú bránu na vstup do cieľovej siete. Stále však môže preniknúť do cieľového systému pomocou vektora útoku na ľudí tak, že prinúti používateľa vykonať škodlivý kód, ktorý mu potom umožní prístup do cieľového systému napríklad prostredníctvom zadných vrátok. Nielen taktiku hackerov priblížil v rozhovore pre náš magazín Spektrum zástupca riaditeľa Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT, docent Ladislav Hudec.

    
  • Výzva EIT Raw Materials
   Výzva EIT Raw Materials  
  • Výzva EIT Manufacturing

   Výzva EIT Manufacturing

    
  • Prihlášky na Bc. štúdium MTF STU

   Podajte si prihlášku na Bc. štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave TU.

    
  • Pozrite si Virtuálny DOD MTF STU

   Pozrite si Virtuálny DOD MTF STU

    
  • Stanovisko AS MTF STU

   Stanovisko AS MTF STU v Trnave k predloženej Novele zákona o vysokých školách

    
  • 2% z daní pre Alumni MTF STU

   Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia MTF STU,

   aj v tomto roku do 30. 04. 2021 môžete poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmov pre občianske združenie ALUMNI MTF STU

    
  • Grantová výzva pre podporu výskumu - Nadácia ESET

   Grantová výzva zameraná na tvorbu efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácii, vedecko-výskumných prieskumov a analýz pre využitie v boji proti pandémii COVID-19 a pri znižovaní jej negatívnych následkov, ako aj prezentáciu vedecko-výskumných výstupov s týmto zameraním

    
  • AKTUALITY FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU

   Aktuality pre zamestnancov a študentov Fakulty architektúry a dizajnu STU, počas prerušenia prezenčnej výučby.

    
 • 04.03.2021
  • MTF STU v médiách
    
  • 22.4.2021 - MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

   Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM) na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave (MTF), Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) organizuje pod záštitou dekana MTF STU v Trnave, prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. medzinárodnú študentskú vedeckú odbornú konferenciu (mŠVOK), ktorá sa bude konať online formou dňa 22.04.2021. Nosnou témou mŠVOK 2021 budú:

    
 • 03.03.2021
 • 02.03.2021
  • Výberové konanie - profesor
    
  • Výberové konanie - docenti
    
  • Ako vyplniť E-PRIHLÁŠKU - video návod

   Do uzavretia prihlášok ostáva: 43 let 233 dnů 23 hodin 26 minut 29 vteřin

    
  • Vyšlo nové číslo časopisu Spektrum

   Vychádza nové číslo nášho Spektra. Nájdete v ňom veľa zaujímavých vecí, napríklad rozhovor o hackingu a bezpečnostných hrozbách vo virtuálnom svete s odborníkom na kybernetickú bezpečnosť doc. Ladislavom Hudecom z našej FIIT. Profesorka Henrieta Moravčíková z FAD predstavuje zaujímavosti o súčasnej a modernej architektúre. Nechýba téma nabíjačky budúcnosti, s ktorou sa vo svetovej súťaži presadila trojica slovenských študentov vrátane Martina Janáka z našej SjF. Príjemné čítanie!

    
 • 01.03.2021
  • STU vstupuje do protestu, vyhlásil akademický senát

   Akademický senát STU v Bratislave vyhlasuje, že Slovenská technická univerzita v Bratislave vstupuje od 1. marca 2021 do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl. Ak minister školstva nestiahne prezentovaný návrh novely vysokoškolského zákona a nezmení sa aktuálna finančná politika ministerstva voči verejným vysokým školám, pristúpi univerzita v Bratislave k vyhláseniu štrajku. Uznesenie o tom prijal senát na dnešnom riadnom zasadnutí. Do protestu vstúpila aj Univerzita Komenského v Bratislave.

    
  • Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - vysokoškolský učiteľ

   Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta zaradeného na fakulte:

    
  • Študijný pobyt v Mexiku

   Možnosť uchádzať sa o grant na trojmesačný študijný pobyt na Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) v Mexiku.

    
  • CISCO NETWORKING ACADEMY NA FIIT STU
   Práca z domu presunula do popredia nielen rôzne kolaboračné a telekomunikačné nástroje, ale aj vzdialený prístup do podnikovej siete pomocou virtuálnych privátnych sietí, VPN. Ako vysvetliť zamestnancom, prečo potrebujú VPN a ako si ju správne nastaviť? Ako správne nakonfigurovať VPN medzi rôznymi pobočkami? Ktoré zariadenia majú veľmi dobrú podporu pre VPN? Aký štandard máte použiť? Kedy je výhodnejšie použiť IPSec, OpenVPN alebo WireGuard?