Prejsť na obsah
Verejnosť

archív

 • 17.01.2022
 • 14.01.2022
 • 13.01.2022
  • Výberové konanie - pracovné miesto - vysokoškolský učiteľ
    
  • Mostárska modelárska súťaž 2022

   Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž v modelovaní mostov pod názvom Mostárska modelárska súťaž 2022. Cieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý bude schopný preniesť čo najväčšie zaťaženie.

    
  • PRIHLASOVANIE NA ERASMUS +

   Prihlasovanie na Erasmus+ pobyt 2022/23 je možný len do 31. januára 2022. Prihlasovanie je realizované cez AIS.

    
  • PODPORTE FOND ARCHITEKTA EMILA BELLUŠA

   V záujme vytvárania lepších podmienok štúdia na FAD STU a taktiež podpory aktivít si vás dovoľujeme osloviť s možnosťou prispieť 2% zo zaplatenej dane z príjmu na konto fomdu.

    
  • Podcast s RNDr. Ivetou Markechovou, CSc.
    
  • 80. výročie – ďakovná reč na Facebooku

   Ako si všetci pamätáme, minulý rok sa nám podarilo uctiť si okrúhle výročie večernou diskusiou, ktorá mala celkom pekný dosah. 80. výročie výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky však stále trvá a treba naňho upozorňovať aj dnes. Preto sme sa rozhodli odštartovať sériu krátkych videí niektorých ocenených pracovníkov, ktoré máte možnosť pozrieť si na Facebooku.

    
  • Keď je FEI-ka príkladom pre Políciu SR!

   Starý rok sme zakončili jedným veľkým úspechom, o ktorom málokto vie. Polícia Slovenskej republiky zdieľala na sociálnej sieti Facebook náš príspevok, v ktorom upozorňujeme na hoaxy. Príspevok a profil FEIky videlo neuveriteľných vyše 140 tisíc užívateľov.

    

    
  • Erasmus+ mobility

   Možnosť podávania prihlášok na akademický rok 2022 / 2023 v AIS je do 31.01.2022.

    
  • 8.2.2022 Virtuálny DOD MTF STU

   Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave dňa 08.02.2022. Virtuálny DOD MTF STU sa oplatí sledovať! Okrem informácií o štúdiu na MTF STU sa počas online streamu môžete zapojiť aj do súťaže o skvelé ceny TU.

    
  • Podaj si prihlášku na MTF STU

   Prečo študovať na MTF STU, informácie o prihláškach a študijných programoch nájdete...

    
 • 12.01.2022
 • 11.01.2022
 • 10.01.2022
  • Akreditované štúdium Facility management

   Stavebná fakulta STU v Bratislave ponúka v letnom semestri akademického roka 2021/2022 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management.

    
  • Akreditované štúdium Správa bytového fondu

   Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ponúka v letnom semestri akademického roka 2021/2022 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa bytového fondu.

    
  • Zamestnanci STU dostanú k výplate odmenu 350 eur

   Súčasťou výplaty, ktorú dostávajú zamestnanci STU na účet v týchto dňoch, je aj odmena 350 eur. Jej vyplatenie vyplýva z platných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu, ktoré KOZ SR dohodla s Vládou SR koncom uplynulého roka.

    
  • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta a 1 miesta odborného asistenta

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1, a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie

    
 • 07.01.2022
  • Strojnícka fakulta STU získala cenu za Inovatívny čin roka 2020

   SjF STU získala cenu za Inovatívny čin roka 2020. V kategórii Technologická inovácia zvíťazila Technologická linka na spracovanie multikomponentných hnojív s využitím granulátora s plochou matricou z dielne tímu okolo profesora Peciara.

    
  • STU je najlepšia slovenská univerzita v uplatnení absolventov

   Slovenská technická univerzita v Bratislave je najlepšia slovenská univerzita v oblasti zamestnania

    
  • Writefull do 31.12.2022

   Služba Writefull poskytuje pokročilú korektúru textov v angličtine. Je to veľmi užitočný nástroj najmä pre akademické písanie. Je určená všetkým vedeckým pracovníkom a študentom, ktorí píšu a publikujú odborné texty v angličtine, aj keď angličtina nie je ich materským jazykom.

    
  • Do 31.12.2022 má STU prístup k službe Writefull

   Služba Writefull poskytuje pokročilú korektúru textov v angličtine. Je to veľmi užitočný nástroj najmä pre akademické písanie. Je určená všetkým vedeckým pracovníkom a študentom, ktorí píšu a publikujú odborné texty v angličtine, aj keď angličtina nie je ich materským jazykom.

    
 • 05.01.2022
 • 04.01.2022
  • Nová Katedra materiálového inžinierstva a fyziky na SvF

   Vznik novej katedry na Stavebnej fakulte STU a účasť jej členov na konferencii zameranej na stavebnú a priestorovú akustiku.

    
  • Bulletin o transfere technológií aj s účasťou STU

   Transfer technológií je v dobe dynamického vývoja technológií a ich rýchleho zavádzania do praxe stále aktuálnejšia a významnejšia téma. Na STU sa jej intenzívne venuje Kancelária spolupráce s praxou (KSP) a problematiku sleduje aj špecializovaný bulletin TTb, kam prispievajú aj naši experti.

    
 • 03.01.2022
  • Predmet Exkurzia opäť trochu inak

   Katedra technických zariadení budov aj tento rok pripravila zaujímavý program pre svojich študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v rámci študijného predmetu Exkurzia, len i tento rok trochu inak.

    
  • EIT DIGITAL MASTER SCHOOL - výzva pre študentov

   EIT Digital Master School je otvorená pre všetkých študentov, ktorí sa chcú naučiť, ako premeniť technológiu na podnikanie.

    
 • 01.01.2022
  • Novoročné prianie
   Želáme Vám do nového roku 2022 hlavne pevné zdravie. Prajeme Vám rok plný správnych rozhodnutí, radostných stretnutí a neutíchajúcej energie.  
 • 29.12.2021
  • Memorandum o spolupráci s National Cheng Kung University v Tainane

   Slovenská technická univerzita v Bratislave sa dohodla na spolupráci s National Cheng Kung University Tainan, Taiwan. Memorandum o porozumení, ktoré podpísali vrcholoví predstavitelia oboch partnerov, obsahuje rozvoj spolupráce pri aktivitách v akademickej, vedeckej, výskumnej a technologickej oblasti.

    
 • 28.12.2021
  • STU posilňuje spoluprácu so špičkovým výskumným centrom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

   Slovenská technická univerzita prehlbuje spoluprácu so špičkovým nemeckým výskumným ústavom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), financovaným spolkovou vládou. V súčinnosti s jeho dcérskou spoločnosťou HZDR Innovation GmbH, zameranou na transfer technológií, sa podarilo zmodernizovať lineárny urýchľovač na MTF STU v Trnave, čo umožňuje sofistikovanejšie operácie pri zušľachťovaní doštičiek pre výkonovú elektroniku.

    
 • 27.12.2021
 • 22.12.2021
  • Vianočný príhovor rektora STU

   Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík sa pred záverom roka prihovára študentom a zamestnancom univerzity.

    
  • STU prijala Stratégiu rodovej rovnosti

   Slovenská technická univerzita podporuje rovnosť pohlaví. Po mnohých konkrétnych krokoch, ktoré v tejto oblasti iniciovala a uplatňuje, prijala aj Stratégiu rodovej rovnosti STU. Vedecká rada STU ju schválila 13. decembra, následne materiál 20. decembra odobrilo aj Kolégium rektora.

    
 • 21.12.2021
  • Nové číslo časopisu Informácie 2/2021

   Dnes vyšlo druhé tohtoročné číslo nášho fakultného časopisu Informácie, ktoré je možné prelistovať si aj v online podobe na stránke časopisu. Prajeme príjemné čítanie!

    
  • STU začne nový rok v rozpočtovom provizóriu

   Slovenská technická univerzita vstúpi do nového roku v rozpočtovom provizóriu. Dôvod je, že do dnešného dňa vedenie univerzity nepozná výšku pridelenej dotácie, dokonca ani pravidlá rozdelenia štátnej dotácie slovenským univerzitám na kalendárny rok 2022.

    
  • Dekan ocenil najlepších študentov FIIT
   15. decembra 2021 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo online.  
 • 20.12.2021
  • PF 2022 FAD STU

   Prajeme vám do nového roku všetko to, čo budete potrebovať viac ako inokedy - veľa odvahy, trpezlivosti, úspechov, predovšetkým však vnútornú pohodu, šťastie a zdravie.

    
  • Nové číslo časopisu SPEKTRUM 3-4 [2021/2022]
    
  • STU má nového kvestora Rastislava Igliara

   Rektor Oliver Moravčík dnes odovzdal menovací dekrét novému kvestorovi STU Rastislavovi Igliarovi. Stalo sa tak na základe úspešného výberového konania, v ktorom Rastislav Igliar získal prevažnú väčšinu hlasov členov komisie.

    
  • Nové číslo časopisu SPEKTRUM 3-4 [2021/2022]

   Vychádza nové číslo nášho Spektra. Prečo sa naši vedci rozhodli vyvíjať vlastný dron a kedy ho začnú testovať? V rubrike Rozhovor sme vyspovedali profesora Jumu Haydaryho, ktorý nám okrem svojej profesie, chemického inžinierstva, priblížil aj súčasnú situáciu v Afganistane, odkiaľ pochádza. Takisto sme oslovili víťazku Inspireli Awards Janu Jakubičkovú, ktorá nám priblížila súťaž i tvrdú konkurenciu, v ktorej sa jej podarilo vyhrať. Príjemné čítanie!

    
  • FIITkári nechýbali na storočnici Národného behu Devín – Bratislava
   Tohtoročný beh sa z dôvodu protipandemických opatrení dvakrát presúval. Z pôvodného aprílového termínu sa nakoniec uskutočnil 28. novembra 2021. Organizátori pripravili niekoľko variantov podujatia, nastavili veľmi prísne opatrenia Nakoniec sa uskutočnil vo virtuálnej podobe – zaregistrovaní bežci ho zabehli individuálne.  
 • 17.12.2021
  • EUBA a STU smerujú k posilneniu spolupráce

   Ekonomická univerzita a Slovenská technická univerzita plánujú posilniť spoluprácu. Možnosti vidia v riešení spoločných projektov, či zlepšovaní vnímania oboch univerzít v spoločnosti. Vyplynulo to zo stretnutia vedúcich predstaviteľov EUBA a STU 16. decembra na pôde Ekonomickej univerzity.

    
  • Udelenie motivačných štipendií
   23. novembra 2021 vedenie fakulty schválilo udelenie motivačných štipendií za akademický rok 2020/21.  
 • 16.12.2021
  • Slovensko sa chce inšpirovať švédskym modelom dovzdelávania inžinierov

   Slovenská technická univerzita, Technická univerzita Košice a Žilinská univerzita by mohli dovzdelávať inžinierov zo slovenských priemyselných firiem v oblasti digitalizácie priemyslu. S iniciatívou, inšpirovanou švédskym programom Ingenjör 4.0, prišla platforma Industry4UM. Cieľom je udržať konkurencieschopnosť našich firiem v prostredí špičkovej digitalizovanej výroby. Vyplynulo to z dnešnej videokonferencie rektorov spomínaných univerzít Olivera Moravčíka, Stanislava Kmeťa a Jozefa Jandačku s predstaviteľmi platformy Industry4UM Martinom Morháčom, Petrom Prónayom a Jaroslavom Holečkom.

    
  • OCENENIE: Bratislava (ne)plánované mesto/(un)planned city

   Do aktuálneho 12. ročníka ICMA AWARD bolo zapojených 406 kreatívnych prác z 21 krajín sveta, z ktorých vybrala odborná porota víťazné práce.

    
 • 15.12.2021
  • VÝSLEDKY: Urban Design Award 2021

   Študenti FAD STU Lukás Bím a Jakub Čerešník medzi ocenenými v medzinárodnej urbanistickej súťaži Urban Design Award 2021.

    
 • 11.12.2021
 • 10.12.2021
  • MIRRI SR sa stalo členom Národnej platformy pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku - AISlovakIA

   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pristupuje do Národnej platformy pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku – AISlovakIA. Je to významný krok smerom k modernejšimu Slovensku a silný signál nielen pre univerzity a firmy pôsobiace v oblasti digitalizácie, automatizácie a umelej inteligencie, ale pre celú spoločnosť. AISlovakIA je dôležitou nezávislou platformou, ktorá podporuje rozvoj a zavádzanie umelej inteligencie na Slovensku. STU je jej zakladajúcim členom.

    
  • Stanovisko Vedenia STU k predloženej novele vysokoškolského zákona

   Vedenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave považuje návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý predložilo ministerstvo školstva a predstavil štátny tajomník Ľudovít Paulis, za neakceptovateľný.

    
 • 09.12.2021
  • Vzduchotechnika 2021: jubilejný 20. ročník obnovenej medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie

   Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Slovenská komora stavebných inžinierov a Katedra technických zariadení budov našej fakulty zorganizovali jubilejný 20. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie pod novým názvom VZDUCHOTECHNIKA 2021, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. - 26. 10. 2021 na aktuálnu tému "Dobrý vzduch si uvedomíme až vtedy, keď ho nemáme...".

    
 • 08.12.2021
  • Vedecká rada STU má nových členov

   Vo Vedeckej rade STU prišlo k výmene štyroch členov. Rektor Oliver Moravčík dnes odovzdal ďakovné listy odchádzajúcim a menovacie dekréty novým členom VR STU. Súčasne odovzdal blahoprajné listy novo vymenovaným profesorkám.

    
  • Nové prístupy k technickému vzdelávaniu stredoškolákov

   Konzorcium univerzít STU zo Slovenska, University of Tartu z Estónska a University of Patras z Grécka aplikovalo moderné prístupy v podpore vzdelávania technických disciplín a priemyselnej výroby. Od júla do novembra 2021 sa viac ako 500 žiakov a učiteľov zo stredných škôl z týchto krajín zapojilo do aktivít zameraných na nové prístupy k vzdelávaniu v technických a technologických odvetviach. Uskutočnili sa v rámci implementácie projektu „Interactive Manufacturing @ Schools“.

    
  • Nórske granty

   Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila dňa 30. 11.2021

    
 • 07.12.2021
  • Petícia sa skončila, snaha o zmysluplnú reformu pokračuje

   Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách bola úspešná, po prekročení hranice 20 tisíc podpisov sa končí. Spolu s protestom Za slobodné univerzity potvrdila široký a zásadný nesúhlas akademickej obce a jej reprezentácií s predloženou novelou vysokoškolského zákona. Aktivity proti prijatiu škodlivej novely a za skutočnú reformu budú pokračovať.

    
  • Grantová výzva Nadácie ESET zameraná na mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant

   Iniciatíva je určená vedcom, ktorí spĺňajú podmienky profilov výskumných pracovníkov ERC (Starting, Consolidator alebo Advanced profil) a majú nápad na inovatívny a originálny výskumný projekt, s ktorým sa plánujú uchádzať o ERC grant v horizonte 3 rokov (a realizovať ho v slovenskej inštitúcii). Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory, uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu.

    
 • 06.12.2021
 • 03.12.2021
 • 01.12.2021
 • 30.11.2021
  • Podporujeme inovácie s vami! EIT Manufacturing Hub Slovakia Workshop

   Podpora inovácií a digitálnej transformácie v priemysle je a bude dôležitým elementom hospodárstva SR. V tomto duchu sa 30. novembra niesol ďalší zo série workshopov zameraných na podporu inovácií a digitálnej transformácie. Cieľom podujatia organizovaného EIT Manufacturing Hub Slovakia bolo informovať priemyselných partnerov, výskumné inštitúcie a MSP ako sa zapojiť do aktivít EIT Manufacturing a využiť možnosti, ktoré v oblasti podpory inovácií a digitálnej transformácie EIT Manufacturing ponúka. Hlavným rečníkom podujatia boli zástupcovia poprednej medzinárodnej spoločnosti ABB, ktorá prezentovala svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti digitálnych a automatizačných technológií.

    
  • Linka podpory pre učiteľov

   Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zriadilo Linku podpory pre učiteľov.

    
 • 29.11.2021
 • 26.11.2021
 • 25.11.2021
 • 24.11.2021
 • 23.11.2021
  • Stretnutie rektorov STU

   V tradícii stretnutí rektora STU s predchodcami vo funkcii pokračuje aj Oliver Moravčík. Dnes diskutoval s Miroslavom Fikarom, Robertom Redhammerom, Jánom Garajom, Vladimírom Bálešom, Ľudovítom Molnárom a Igorom Hudobom.

    
  • Študent roka 2021 získali aj traja naši študenti
   22. novembra 2021 rektor STU udelil ocenenie rektora Študent roka najlepším študentom STU pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva na online stretnutí laureátov s vedením univerzity.  
 • 22.11.2021
 • 19.11.2021
 • 17.11.2021
  • Tri technické univerzity podpísali memorandum s NDS

   Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou Memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko–výskumnej činnosti. K podpisu Memoranda prišlo 16. novembra 2021, symbolicky deň pred medzinárodným dňom študentstva. Rektor STU Oliver Moravčík v ňom vidí platformu na zapojenie expertov našej univerzity do znaleckej či plánovacej súčinnosti s NDS.

    
 • 16.11.2021
  • Keď tvorivá práca je odmenená úspechom...

   ... alebo príbeh našich úspešných študentov a ich pedagógov v architektonickej súťaži Xella: P/rezidentská rezidencia ich vlastnými očami.

    
  • Dôstojný priebeh protestu, petícia pokračuje

   Zodpovedný protest Za slobodné univerzity prebehol v duchu svojho názvu. Vďaka patrí všetkým účastníkom i organizátorom, ktorí sa na ňom podieľali.

    
  • Vanda Benešová a Dagmar Cagáňová sú nové profesorky na STU

   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok 16. novembra vymenovala za profesorku v odbore aplikovaná informatika doc. Ing. Vandu Benešovú, CSc. z FIIT STU a doc. Mgr. Dagmar Cagáňovú PhD. z MTF STU za profesorku v odbore ekonomika a manažment podniku. Vymenúvacie dekréty odovzdala hlava štátu v Prezidentskom paláci celkovo tridsiatim novým vysokoškolským profesorom.

    
  • Vo veku 88 rokov zomrel Štefan Tejbus

   Vo veku nedožitých 89 rokov zomrel v nedeľu 14. novembra bývalý popredný československý vytrvalec, majster športu a bývalý riaditeľ ŠD Mladá garda, Štefan Tejbus. 

    
  • STANOVISKO AKADEMICKEJ OBCE FAD STU

   Zverejňujeme STANOVISKO AS  Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave k novele Zákona o vysokých školách.

    
 • 15.11.2021
  • Zodpovedný protest za slobodné univerzity

   V utorok 16. novembra o 13. hodine sa pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí začne Zodpovedný protest za slobodné univerzity. Rektor Slovenskej technickej univerzity Oliver Moravčík v súlade s platným Štatútom STU udeľuje študentom STU na tento deň od 12. hodiny rektorské voľno, pre študentov MTF STU platí od 9:45. Zamestnanci sa budú riadiť pokynmi nadriadených.

    
  • Čestný titul „profesor emeritus“ Ivanovi Chmúrnemu, dekréty novým docentom

   Rektor STU Oliver Moravčík v pondelok 15. novembra odovzdal prof. Ing. Ivanovi Chmúrnemu, PhD. zo Stavebnej fakulty STU dekrét o čestnom titule „profesor emeritus“, ktorý mu udelila Vedecká rada STU v Bratislave. Zároveň odovzdal dekréty šiestim novovymenovaným docentom.

    

    
 • 13.11.2021
  • STU bude spolupracovať s Uralskou federálnou univerzitou

   Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík podpísal s rektorom Uralskej federálnej univerzity v Jekaterinburgu Viktorom Anatoljevičom Kokšarovom memorandum o spolupráci. Stalo sa tak počas 21. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou 12. novembra v Bratislave.

    
 • 12.11.2021
 • 11.11.2021
  • STU a Óbuda University Budapešť majú veľa spoločného

   Slovenská technická univerzita v Bratislave a Óbuda University Budapešť majú podobnú históriu, aktuálne problémy i výzvy. Zhodli sa na tom rektori oboch univerzít Oliver Moravčík a Levente Kovács počas návštevy maďarskej delegácie na pôde STU.

    
  • VÝSTAVA: Banská Štiavnica gotická

   Koncom septembra 2021 sa úspešne ukončil terénny výskum v centre Banskej Štiavnice s cieľom detailnejšieho spoznania urbanisticko-architektonického vývinu Banskej Štiavnice.

    
 • 09.11.2021
  • Verejné zasadnutie akademickej obce STU k aktuálnej situácii

   Po 32 rokoch sú na Slovensku opäť v ohrození akademické slobody, akademická samospráva, perspektíva i samotná existencia vysokého školstva. Volanie univerzít po potrebnej reforme nebolo vypočuté. Ako „reformu“ ministerstvo školstva predložilo novelu vysokoškolského zákona, ktorá nepomôže zvýšiť kvalitu našich univerzít, naopak, poškodí aj tú, ktorú napriek stále zložitejším podmienkam máme.

    
 • 08.11.2021
  • Strojnícka fakulta STUBA na medzinárodnom veľtrhu v Brne

   Strojnícka fakulta STU v Bratislave ako jediná slovenská fakulta vystavuje na medzinárodnom veľtrhu -  MSV Brne

    
  • Slovenský fenomén - elektrická formula zostavená študentami

   STUBA Green team je už niekoľko rokov jediným študentským formulovým tímom na Slovensku, ktorý sa zúčatňuje medzinárodných súťaží Formula Student

    
  • Prečo protestujeme?

   V prvom rade sa chcem poďakovať akademickým obciam, senátom a vedeniam súčastí Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré na výzvu vedenia STU a predsedníctva Akademického senátu STU jednohlasne vyjadrili nesúhlas s predkladanou novelou vysokoškolského zákona a žiadajú jej stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania. Rád by som v tejto súvislosti upriamil vašu pozornosť na to, čo mne osobne v novele chýba.

    
 • 07.11.2021
 • 05.11.2021
  • STU, UK, RVŠ a ŠRVŠ spustili petíciu, na 16. november sa chystá protest

   Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov spustili petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách. Petícia podporuje zmysluplné reformy, zásadne však odmieta predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom. Na 16. novembra organizuje UK s podporou STU, EU a hlavných vysokoškolských reprezentácií SRK, RVŠ a ŠRVŠ „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“.

    
  • 25. ročník medzinárodnej študentskej súťaže Xella slávnostne ukončený

   Z troch najvyšších ocenení získali študenti našej fakulty v súťaži na tému "P/Rezidentská rezidencia" prvé dve ceny!

    
 • 03.11.2021
 • 02.11.2021
  • V čom spočívajú výhrady proti novele VŠ zákona?

   Odpoveď nielen na túto otázku dali rektor Oliver Moravčík a prorektor Maximilián Strémy v najnovšom podcaste MTF STU na pozvanie prodekanky Kristíny Gerulovej a moderátora – študenta Martina Hudcovského.

    
 • 01.11.2021
  • Otvára sa posledná výzva programu SASPRO 2

   Slovenskí vedci pôsobiaci v zahraničí, ktorí uvažujú o návrate do rodnej vlasti a výskumníci zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu na Slovensku, majú poslednú šancu prihlásiť sa do grantového programu SASPRO 2. SAV dnes, 1. novembra 2021, vyhlásila tretiu - záverečnú výzvu na predkladanie projektov. Uchádzači sa môžu prihlasovať do 28. februára 2022. Na predošlé dve výzvy zareagovalo 123 vedcov a vedkýň z celého sveta.

    
 • 29.10.2021
  • Rektor Oliver Moravčík vymenoval štyroch nových prorektorov STU

   Po schválení Akademickým senátom STU dnes rektor STU Oliver Moravčík vymenoval do funkcií prorektorov STU Mikuláša Bitteru, Jána Híveša, Štefana Stanka a Maximiliána Strémyho s účinnosťou od 1. novembra 2021.

    
  • STU udelila titul doctor honoris causa profesorovi Günterovi Blöschlovi

   Profesorovi Günterovi Blöschlovi, jednému z najvýznamnejších svetových vedcov v oblasti inžinierskej hydrológie a vodného hospodárstva, udelila Slovenská technická univerzita čestný titul doctor honoris causa. Stalo sa tak na dnešnom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU. Čestným titulom STU ocenila dlhoročnú spoluprácu s profesorom Blöschlom vo výskume, pri riešení projektov, publikovaní, školení a vzdelávaní magisterských, doktorandských a postdoktorandských študentov vodohospodárskeho inžinierstva na Stavebnej fakulte.

    
 • 28.10.2021
 • 26.10.2021
  • Rektori žiadajú stiahnutie novely vysokoškolského zákona, RVŠ SR aj odchod ministra

   Rektori slovenských vysokých škôl jednomyseľne konštatujú, že predložený návrh úprav vysokoškolskej legislatívy nezodpovedá obsahu ani výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny. Zhodli sa na tom členovia rozšíreného prezídia Slovenskej rektorskej konferencie vrátane rektora STU Olivera Moravčíka na dnešnom zasadnutí za účasti členov kontaktnej skupiny pre novelizáciu vysokoškolskej legislatívy. Rada vysokých škôl Slovenskej republiky na dnešnom zasadnutí vyzvala ministra Branislava Gröhlinga a štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa na odstúpenie z funkcií.

    
 • 23.10.2021
  • Víťazstvo v medzinárodnej súťaži Inspireli Award patrí študentke SvF STU

   Študentka Stavebnej fakulty STU Jana Jakubičková zvíťazila v medzinárodnej architektonickej súťaži Inspireli Award, do ktorej sa zapojili desiatky architektonických škôl z celého sveta. V tomto roku bol témou medzinárodnej súťaže Campus STU v Bratislave - Inovačné centrum STU v Bratislave, transformácia vnútorného bloku.  Ceny slávnostne odovzdali vo štvrtok 21. októbra na pôde pražského ČVUT.

    
 • 21.10.2021
  • Vyhlásenie Vedenia STU a Predsedníctva AS STU

   Vedenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spolu s Predsedníctvom Akademického senátu STU podporujú výhrady akademickej obce Univerzity Komenského k predloženým právnym úpravám smerujúcim k novelizácii vysokoškolského zákona, ktoré vedenie a senát UK formulovali vo svojich vyhláseniach z 11. a 20. októbra 2021.

    
 • 19.10.2021
  • STU predstavila potenciál pracovísk MTF v Trnave pre medzinárodnú spoluprácu

   Vedecko-výskumný a inovačný potenciál špičkových moderných výskumných pracovísk Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave predstavilo vedenie univerzity a fakulty veľvyslancom akreditovaným na Slovensku. Stalo sa tak v rámci "Inovačného dňa v regióne Trnava", ktorý usporiadalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) spolu s Trnavským samosprávnym krajom.

    
 • 15.10.2021
 • 07.10.2021
 • 06.10.2021
 • 05.10.2021
 • 24.09.2021
 • 19.09.2021
 • 19.08.2021
 • 08.08.2021
 • 06.07.2021
  • Dotazníkový prieskum pre zlepšenie zručností doktorandov

   Dotazníkový prieskum, ktorého zámerom je lepšie nastaviť pripravovaný TRÉNINGOVÝ PROGRAM PRE vás, ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA. Cieľom tréningového programu je podporiť ROZVOJ ZRUČNOSTÍ pre kariérne cesty v SÚKROMNOM SEKTORE v oblasti vied o živej prírode.

    
 • 28.06.2021
  • TS: 5G Automotive
   jedinečná integrácia 5G siete priamo pri jazde elektromobilu na Slovensku.  
 • 17.05.2021
  • ŠTÁTNE SKÚŠKY FAD STU - ONLINE

   Štátne skúšky sa budú konať pred skúšobnou komisiou dištančnou metódou prostredníctvom video konferencie formou webmeetingu služby G-Suite. Priebeh online štátnych skúšok je verejný. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch online štátnej skúšky bude prebiehať na neverejnom zasadnutí len za účasti skúšobnej komisie.

    
 • 11.05.2021
  • Akademická štvrťhodinka – prieskum spokojnosti študentov
   Nezávislý prieskum Slovenskej akreditačnej agentúry – Akademická štvrťhodinka – mapuje stav slovenského vysokého školstva očami študentov. Zapojiť sa môžu študenti na I. aj II. stupni štúdia.
   jdldkdlkNezávislý prieskum Slovenskej akreditačnej agentúry – Akademická štvrťhodinka – mapuje stav slovenského vysokého školstva očami študentov. Zapojiť sa môžu študenti na I. aj II. stupni štúdia.
   Nezávislý prieskum Slovenskej akreditačnej agentúry – Akademická štvrťhodinka – mapuje stav slovenského vysokého školstva očami študentov. Zapojiť sa môžu študenti na I. aj II. stupni štúdia.
    
 • 27.01.2021
 • 26.01.2021
  • Webinár: Manažment výskumných dát trendom na celom svete

   Chcete zvýšiť viditeľnosť a transparentnosť svojho výskumu, a zároveň znížiť riziko straty svojich výskumných dát? Nenechajte si ujsť webinár pod taktovkou Centra vedecko-technických informácií SR, ktorý sa bude konať 28. januára 2021 o 10.00 hod.

    
 • 21.01.2021
 • 20.01.2021
 • 03.11.2020
 • 26.10.2020
 • 01.10.2020
 • 07.09.2020
 • 20.07.2020
 • 07.07.2020
 • 06.07.2020
 • 20.06.2020
  • Webinár "Ako na publikovanie v Open Access"

   Tím EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) (www.euraxess.sk) organizuje webinár pod názvom „Ako na publikovanie v Open Access“, v ktorom ponúkne praktické tipy, ako začať s publikovaním formou otvoreného prístupu a ako urobiť ďalší krok smerom k otvorenej vede.

    
 • 16.06.2020
 • 15.06.2020
 • 11.06.2020
 • 05.06.2020
 • 20.05.2020
 • 16.02.2020
 • 14.02.2020
 • 03.02.2020
 • 28.05.2019