Prejsť na obsah
Ambasádori STU

Kto je ambasádor a aké je jeho poslanie?

Slovo ambasádor je nemeckého pôvodu, pravdepodobne ho však používali už starobylí Kelti. Je ním označovaná osoba poverená zastupovaním, v tomto prípade nie panovníka, či krajiny, ale vzdelávacej inštitúcie, teda  STU.

Poslaním ambasádora STU je  sprostredkovávať informácie o univerzite a priamo z jej z prostredia ďalej svojmu okoliu.

Titul  ambasádora STU pôvodne získali účastníci Letnej univerzity pre stredoškolákov. Po šiestich ročníkoch jej existencie však už mnohí z nich zmaturovali a venujú sa vysokoškolskému štúdiu.

Čo robia ambasádori STU?

Ambasádori získavajú priamo z prostredia STU  informácie o aktuálnom dianí, o pripravovaných podujatiach, o možnostiach štúdia... Vďaka nim sa tieto novinky  môžu dozvedieť aj ich spolužiaci a kamaráti.

Ako sa stať ambasádorom STU?

Svojho ambasádora  môžu mať všetky stredné školy s maturitou, a to ako na  Slovensku, tak i v Českej republike.

Ambasádora môže nominovať riaditeľ strednej školy, príp. niektorý z učiteľov. Podnet na svojho nasledovníka môže dať aj pôvodný ambasádor, samozrejme, po dohode s riaditeľom školy. Podnet môže dať riaditeľovi, príp. učiteľovi aj študent, ktorý má záujem stať sa ambasádorom.


Naši ambasádori na mape