Prejsť na obsah
Verejnosť

Slávnostným zasadnutím akademickej obce sa v pondelok 10. októbra 2018 začal akademický rok 2018/19 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Súčasťou akademickej slávnosti bola aj inauguráci nových dekanov 2 fakúlt STU – Fakulty architektúry a Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave.

Späť