Prejsť na obsah
Verejnosť

Ocenenie Vedec roka 2017 STU

v kategórií Významný vedecký prínos:

  • prof. RNDR. Radko Mesiar, DrSc., vedúci Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU (za významný prínos k zviditeľneniu STU v rámci svetovej vedy, najmä v oblasti matematiky a teoretických základov informačných technológií)

v kategórií Mladý vedecký pracovník:

  • Ing. Radoslav Paulen, PhD., vedecko-výskumný pracovník Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
    (za prínos k optimálnemu riadeniu membránových procesov)

Profesorky a profesori roka 2017:

  • prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov, SvF STU
  • prof. Ing. Ernest Gondár, PhD., Ústav technológií a materiálov, SjF STU
  • prof. Ing. Peter Rapta, DrSc., Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, FCHPT STU
  • prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., - Ústav urbanizmu a územného plánovania, FA STU
  • prof. Ing. Peter Jurči, PhD., - Ústav materiálov, MTF STU
  • prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., - dekanka FIIT STU
Späť