Prejsť na obsah
Verejnosť
Na 3. reprezentačnom plese Slovenskej technickej univerzity a ALUMNI klubu STU, v jej sedemdesiatročnej histórii sa zúčastnilo 648 hostí z akademickej obce, zamestnávateľských zväzov, z odborných a spoločenských kruhov, absolventov a študentov STU. Ples bol zároveň spoločenským stretnutím absolventov, ktorí skončili štúdium na STU pred 25 rokmi. Späť