Prejsť na obsah
Verejnosť

Prednáška prof. Rainera Hasenauera (WU Wien) v rámci cyklu ViP College STU

22. máj 2014


Zobraziť prezentáciu v PDF


foto prof. Hasenauer

Hon.Prof.Dkfm.Dr. Rainer Hasenauer

Prof. Rainer Hasenauer pôsobí ako profesor na Inštitúte marketingového manažmentu na Univerzite ekonómie a obchodu vo Viedni (WU Wien) a prednáša na Univerzite aplikovaných vied Campus02 v Grazi. Ako podnikateľ sa dlhé roky venuje marketingu nových techológií, je spoluzakladateľom viacerých spoločností a tiež "podnikateľský anjel". Je iniciátorom a spoluzakladateľom Asociácie pre marketingový výskum technológií HiTec (www.hitec.at) a stál tiež pri vzniku Centra pre medziodvetvové technológie (www.hitechcentrum.eu), v ktorom pôsobí ako poradca.

Jeho výskumná práca sa zameriava predovšetkým na otázky trhu na úrovni "business-to-business" ako napríklad inovácie založené na potrebách trhu, skúšobné marketingové platformy pre vstup na trh a multidisciplinárna komunikácia v oblasti inovatívnych technológií. Jeho práca sa uplatnila napríklad v satelitnej navigácii a diaľkovom snímaní, robotike, snímačoch, oblasti funkčných materiálov, analýze rizík v bezpečnostných systémoch komplexných produktov a systémov ako napr. ventilačné systémy cestných tunelov alebo elektrární a pod.

Pôsobí tiež ako poradca a odborný znalec v poradných výboroch investičných skupín v oblasti technologických inovácií, v odborných komisiách technologických inkubátorov a dozornej rade lídra svetového trhu v oblasti bezpečnostných komunikačných systémov.