Prejsť na obsah
Verejnosť

Prednáška prof. Drahomíra Nováka (VUT Brno) v rámci cyklu ViP College STU

8. december 2014

Prednáška bola organizovaná v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre mechaniku (SSM).

Zobraziť prezentáciu pdf

foto prof. Novák

Odborné zameranie

 • Stochastická výpočtová mechanika, spoľahlivosť stavebných konštrukcií, rizikové inžinierstvo.
 • Simulačné metódy typu Monte Carlo, metóda stochastických konečných prvkov, náhodné polia v mechanike kontinua, pravdepodobnostná optimalizácia konštrukcií, identifikácie.
 • Nelineárna lomová mechanika kontinua, porušovanie kvazikrehkých materiálov, modelovanie betónových konštrukcií, vplyv veľkosti.

Pedagogická činnosť

 • Vedenie prednášok: Pružnosť a plasticita, Teória spoľahlivosti stavebných konštrukcií, Vybrané kapitoly zo stavebnej mechaniky, Nelineárna mechanika, Stavebná mechanika.
 • Vedenie prednášok v anglickom jazyku: Elasticity and Plasticity I, Fundaments of Structural Mechanics, Elasticity and Plasticity II, Reliability of Buildings, Structural Analysis.
 • Prednášky v doktorandskom štúdiu: Teória pružnosti, plasticity a porušovania, Stavebná mechanika.
 • Pedagogická činnosť v zahraničí: Basic Course on Structural Safety, Kasetsart University, Bangkok, Thajsko (krátkodobá prednášková činnosť pre MSc. študentov na pozvanie, 1996, 1998 a 2003; Prednášková činnosť v rámci programu Socrates-Erasmus na Bauhaus – Weimar University, Nemecko, 1999. Prednášky na BOKU Wien, Rakúsko 2002-2003.

Iná činnosť

Súčasné hlavné výzkumné projekty:

 • Nelineárna lomová mechanika betónu s využitím stochastických konečných prvkov, GAČR reg. č. 103/02/1030, 2002-2004
 • Identifikácia modelu a optimalizácia na úrovni materiálu a konštrukcie, GAČR reg. č. 103/04/2092, 2004-2006

Členstvo:

 • Člen medzinárodnej organizácie pre lomovú mechaniku FraMCos
 • Člen technickej normalizačnej komisie TNK 38 Spoľahlivosť stavebných konštrukcií
 • Člen Českej spoločnosti pre mechaniku – tajomník Brnenskej pobočky
 • Člen Vedeckej rady stavebnej fakulty VUT v Brne
 • Člen komisie pre obhajoby disertačných prác doktorského študijného programu na FAST VUT v Brne vo vednom obore 36-06-9 Teorie konštrukcií
 • Predsedníctvo v rigoróznych komisiách na FAST
 • Členstvo v štátnicovej komisii na Ústave betónových a murovaných konštrukcií, FAST
 • Vedúci oboru teoretického a spoločenskovedného na FAST
 • Predseda vedeckej komisie AS FAST
 • Člen zahraničnej komisie dekana FAST
 • Člen rady študijného programu magisterského štúdia s výučbou v anglickom jazyku FAST.

.