Prejsť na obsah
Verejnosť

vip college stu logo

Visiting Professors´ College STU je cyklus prednášok zahraničných  i domácich osobností, ktoré patria medzi  uznávané vedecké  kapacity vo svojom odbore.

Jeho cieľom je vytvoriť bližšie  kontakty s významnými odborníkmi, zvýšiť povedomie o STU v zahraničí,  a súčasne stále viac popularizovať výsledky výskumu realizovaného na STU.

Prednášajúci prichádzajú na pozvanie rektora STU, na základe návrhov dekanov fakúlt či členov vedenia STU.

Prednášky sa venujú  aktuálnym vedecko-technickým problémom, technologickým inováciám, môžu mať charakter state-of-the-art.
Sú pripravované  2 x ročne - spravidla v mesiacoch máj a december, v priestoroch Auly D. Ilkoviča na Mýtnej 36.

Každú prednášku je možné sledovať on-line, alebo si následne pozrieť jej videozáznam.

Pripravované prednášky

                          

 

Zrealizované prednášky

14. júl 2015  prof. Rolf Pfrengle, Frankfurt  The German Research and Funding Landscape
14. máj 2015 prof. Chuanzeng Zhang, Siegen Mechanics and applications of multifunctional materials...
8. dec.  2014 prof. Drahomír Novák, VUT Brno Material parameters and damage identification based on...
22. máj 2014 prof. Rainer Hasenauer, WU Wien Inovácie založené na potrebách trhu a akceptácia...