Slovenská technická univerzita

Prejsť na obsah
Chcem vedieť viac

STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku. Vzdelávanie stojí na výskume a je prepojené s praxou.  Absolventi patria medzi najžiada- nejších a najlepšie odmeňovaných zamestnancov na trhu práce.