Prejsť na obsah
Verejnosť

Prezident SR Andrej Kiska v stredu 19. novembra 2014 vymenoval 31 nových vysokoškolských profesorov.

z STU boli menovaní:


prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - v odbore pozemné stavby,
Stavebná fakulta STU,

prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - v odbore materiály,
Materiálovotechnologická  fakulta STU so sídlom v Trnave

prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. - v odbore chemická fyzika,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU,

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.  - v odbore telekomunikácie,
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU