Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľuje pozvať na:

Odborný seminár "Duševné vlastníctvo a transfer technológií"

Dátum konania: 26.11.2014
Čas konania: 8:30 - 14:00 hod.
Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
 
Popis: CVTI SR organizuje sériu „Duševné vlastníctvo a transfer technológií“ po druhýkrát, pričom forma a obsah seminárov boli aktualizované za účelom priblíženia sa potrebám a očakávaniam účastníkov seminárov.
 
Viac informácií o podujatí, vrátane POZVÁNKY S PROGRAMOM je k dispozícii na stránke Národný portál pre transfer technológií – NPTT.
 
V prípade Vášho záujmu o účasť na odbornom seminári je potrebné registrovať sa prostredníctvom REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA do 21.11.2014.
dusevne_vlastnictvo