Prejsť na obsah
Verejnosť

Nových profesorov vymenoval prezident SR v pondelok 26. mája 2014. Z STU boli menovaní:


prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU) - v odbore fyzika,

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (Fakulta architektúry) - v odbore architektúra a urbanizmus,

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU) - v odbore kybernetika,

prof. Ing. Pavol Sejč, CSc. (Strojnícka fakulta STU) - v odbore strojárske technológie a materiály,

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.  (Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave) v odbore automatizácia.

menovanie profesorov

Celý zoznam menovaných na prezident.sk