Prejsť na obsah
Verejnosť


Rektor pozýva Akademickú obec, všetkých zamestnancov, kolegov a priateľov na diskusiu

Dňa: 6. júna 2014, 09:00 hod.

Miesto: Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna ul. 36, Bratislava

 

PROGRAM:

09:00 - 09:05              OTVORENIE

09:05 – 09:45              SÚČASNÝ STAV A SMEROVANIE - Robert Redhammer

 • Rozvoj STU z dlhodobého pohľadu
 • Financovanie vysokých škôl a implikácie pre STU

09:45 – 10:00              Diskusia

10:00 – 10:15              VZDELÁVANIE - František Horňák

 • Komplexná akreditácia
 • Vnútorný systém kvality na STU
 • Mobility a medzinárodná spolupráca, Erasmus+

10:15 – 10:30              Diskusia

10:30 – 11:00              PRESTÁVKA

11:00 – 11:15              VEDA, VÝSKUM A TVORIVÁ ČINNOSŤ - Stanislav Biskupič

 • Komplexná akreditácia a kritériá habilitácií a inaugurácií
 • Projekty mladých a ďalšie programy STU
 • Horizont 2020, európske projekty

11:15 – 11:30              Diskusia                                                                                                               

11:30 – 11:45              SPOLUPRÁCA S PRAXOU A PATENTY - Marián Peciar

 • Patentová politika a duševné vlastníctvo
 • Spolupráca s praxou a propagácia štúdia
 • Portál absolventov STU

11:45 – 12:00              Diskusia

12:00 – 12:15              INVESTIČNÝ ROZVOJ A ŠPORT - Milan Sokol

 • Rozvoj a investície
 • Šport

12:15 – 12:30              Diskusia

12:30                           ZÁVEREČNÉ SLOVO