Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľuje pozvať na:

Odborný seminár "Duševné vlastníctvo a transfer technológií II." - druhá séria

Dátum konania: 04.06.2014
Čas konania: 8:30 - 14:30 hod.
Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Popis: Program odborného seminára sa bude podobne ako prvá séria venovať téme duševného vlastníctva a transferu technológií doplnený o ukážku príkladu, na ktorom je postup realizácie transferu technológií prakticky popísaný.