Prejsť na obsah
Verejnosť

Pozývame Vás na Biznis raňajky InQb vo štvrtok 12.9.2013 od 9:00 hod.

Hosť: Tomáš Abelovský – Advokát pôsobiaci pri Univerzitnom technologickom inkubátore STU, ktorý sa zameriava na právnu pomoc pre začínajúcich podnikateľov. Svoju pozornosť v praxi ďalej venuje najmä právu duševného vlastníctva a právu informačných technológií. Počas štúdia na Univerzite Karlovej pracoval v renomovanej advokátskej kancelárii v Prahe a neskôr už ako advokátsky koncipient a advokát v kancelárii v Bratislave. Pôsobí ako rozhodca Arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií (ACIPiT).

Téma: Základy zmluvného práva pre podnikateľov

(Každý podnikateľský zámer stojí na dobre zvládnutej zmluve so zákazníkom, resp. obchodným partnerom. Spracovanie, pripomienkovanie a kontrola zmlúv je dôležitý ochranný mechanizmus pre fungovanie celého podnikateľského projektu. Či už ide o pracovnú zmluvu, všeobecné obchodné podmienky, NDA, zmluvy z oblasti predaja / nákupu, zmluvy o zhotovení diela, licenčné zmluvy alebo iné kontrakty, vždy je potrebné poznať základné zásady koncipovania záväzkového právneho vzťahu. Príspevok si nekladie za cieľ úplne vyčerpať odbornú tematiku zmluvného práva, ale zameria sa len na základné rady a odporúčania pre začínajúcich podnikateľov, ktoré budú koncipované ako úvod do pochopenia platnej právnej úpravy komplexných zmluvných vzťahov v obchodnom práve.)

Termín: 12.9.2013 (štvrtok) od 9:00 -10:30hod.

Miesto: Univerzitný technologicky inkubátor STU v Bratislave, Pionierska 15, 83102 Bratislava, 2.poschodie, zasadacia miestnosť č. 2.16

Registrácia: do 9.9.2013 možná na kontaktoch: info@inqb.sk, 0918 669 209, Facebook InQb alebo osobne.

 

Obsah témy:

- zmluvy vo svetle práva
- základné zásady
- proces tvorby zmlúv
- druhy zmlúv
- zmluvy a internet
- odborná právna pomoc
- spory
- príklady z praxe
- diskusia