Prejsť na obsah
Verejnosť

31.10.2012 je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu pre študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia na štúdium v letnom semestri 2012/2013. Dĺžka pobytu pre študentov inžinierskeho štúdia je 1 až 2 semestre, dĺžka pobytu doktorandov je 1-12 mesiacov. Štipendium sa neposkytuje študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov (napr. Erasmus, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium).