Prejsť na obsah
Verejnosť
Alumni klub STU  pozýva svojich členov i priaznivcov na besedu s  prof. Mudr. Fedorom Šimkom, CSc. (LF UK).
Klubové stretnutie sa uskutoční  1.  júna 2010 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke rektora, Vazovova 5, 3. poschodie.
Tešíme sa na stretnutie s vami.