Prejsť na obsah
Verejnosť
Alumni klub STU v rámci pripravovaných "Rozhovorov s vedou" pozýva svojich členov i priaznivcov na besedu s  prof. Ing. Milanom Šikulom, DrSc. - riaditeľom Ekonomického ústavu SAV.
Klubové stretnutie sa uskutoční  4.  mája 2010 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke rektora, Vazovova 5, 3. poschodie.
Tešíme sa na stretnutie s vami.