Prejsť na obsah
Verejnosť
PREČO?
... lebo si opäť pripomíname Deň učiteľov...

ČO? 
...tanečné miniatúry "Bolero a iné"

KDE?
...v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí ...

KEDY?
...29. marca 2010 o 19.00 hod.

KDE MOŽNO ZÍSKAŤ VSTUPENKY?
...ak ste pracovník fakulty, tak na sekretariáte dekana príslušnej fakulty...
...ak ste pracovník univerzitného pracoviska, tak na útvare práce s verejnosťou R-STU...
(distribúcia vstupeniek od 19. 3. 2010)

 

Tešíme sa na stretnutie s vami.