Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 30.10. 2008 je uzávierka podávania prihlášok na 9 - mesačné štipendijné pobyty do Nemecka poskytované nadáciou Roberta Boscha. Štipendijný program je určený pre mladých vedúcich pracovníkov verejného sektora (verejná správa, príspevkové organizácie, inštitúcie plniace spoločensky dôležité úlohy, a pod.), ktorí počas tohto pobytu pracujú v partnerských inštitúciách v Nemecku, kde získavajú pracovné skúsenosti a nadväzujú nové pracovné kontakty.

Programový rok trvá od 1.9.2009 do 31.5.2010. Výška poskytovaného štipendia je 1.380,- EUR/mesiac. Prihlasovanie prebieha on-line.

Podrobnosti.