Prejsť na obsah
Verejnosť

Predmet predaja na základe súťaže:

Stavba športovej haly (bez pozemku) na Májovej ul. č. 21 v Bratislave – Petržalke.

Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Správy katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 307 pre katastrálne územie Petržalka ako

 

Športová hala TJ Slávia STU  súpisné číslo 3580 na parcele č. 5498/15.

viac v pdf