Prejsť na obsah
Verejnosť

Na Slovenskej technickej univerzite pôsobí Nadácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Účelom nadácie je podporovať vzdelávanie, vedecko-výskumnú činnosť, športovú aktivitu a rozvoj infraštruktúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Ak sa rozhodnete poukázať 2 % z vašich daní na konto Nadácie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, do údajov o prijímateľovi (IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby) uveďte:

Obchodné meno: Nadácia pre rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Právna forma: Nadácia
IČO: 30857147
Číslo účtu: 2666720097/1100

Tlačivá i postup ako ich vyplniť nájdete na: www.rozhodni.sk