Prejsť na obsah
Verejnosť
15.2. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na 11-mesačný pobyt na Kanazawa University v Japonsku pre jedného študenta (v čase nástupu na štúdium musí mať študent ukončený 3. ročník štúdia, doktorandi sú vylúčení). Štúdium bude prebiehať v období október 2006 – august 2007. Štipendijný program ponúka možnosť štúdia vybraných predmetov v anglickom jazyku, štúdium japonskej kultúry a návštevu kurzov japonského jazyka. Výška štipendia je 80 000.-YEN/mesiac a 150 000.- YEN pri príchode na prekonanie prvých dní. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých fakúlt STU v Bratislave.

Záujemcovia sa hlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU a predkadajú:
- motivačný list vo forme eseje v angličtine (1 - 2 strany formátu A4),
- výpis výsledkov štúdia za posledný rok preložený do angličtiny,
- potvrdenie alebo certifikát o úrovni znalosti anglického jazyka.


Výber z kandidátov sa uskutoční na rektoráte STU do 28. februára 2006. Podrobnejšie informácie nájdu študenti na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU.